V pátek 11. ledna 2019 byla podepsána kupní smlouva na pořízení stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení do ÚVN Praha. Stalo se tak na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním režimu (uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 22018-035827). Přístroj umožňuje moderní komplexní péči o pacienty s nádory centrální nervové soustavy (mozku, míchy a přilehlých struktur).

„Příprava a proces zadávacího řízení nastal po odsouhlasení pořízení stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení do ÚVN Komisí pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění (tzv. Přístrojová komise) ministerstva zdravotnictví, k němuž došlo v dubnu loňského roku. Do ÚVN bude zakoupen CyberKnife M6, který zcela naplňuje naše náročné požadavky na medicínský účel, použití a medikaci i na technické parametry. Nad rámec našich požadavků přístroj obsahuje například rozšíření o extrakraniální SBRT (pozn. Stereotactic Body Radiation Therapy) umožňující směřovat mnohonásobně vyšší dávky záření na přesný cíl, tedy nádor, a zároveň šetřit zdravou tkáň. Dále bude dodávka obsahovat například i robotický stůl. Přitom celková cena je pod původně předpokládanými 160 mil. Kč, a to včetně DPH,“ shrnuje ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.   

„Výběr přístroje umožní projektantům přístavby pavilonu CH, kde bude stereotaktické neuroradiochirurgické zařízení instalováno, přizpůsobit parametry stavby konkrétní technologii a nárokům na ni kladeným. Nyní nastane spolupráce projektantů, dodavatelů technologie a ÚVN vedená s cílem, aby bylo nově budované pracoviště plně komfortní jak pro obsluhující personál, tak především pro pacienty,“ přibližuje další postup náměstkyně pro obchod a realizaci investic ÚVN Radka Kejmarová.

„Je skvělé, že se po několika letech podařilo nalézt podporu pro projekt Ministerstva obrany ČR, ÚVN a 1. LF UK, který umožní neuroonkologickým pacientům spolehlivě dosáhnout na léčbu, která odpovídá ve světě uznávaným standardům a prokazatelně zlepšuje jejich stav, pokud je aplikována včas. Pokud například po resekčním výkonu u glioblastomu není ozáření dostatečně včasné, je jeho terapeutická efektivita velmi nízká, až bezvýznamná. Koordinace a návaznost jsou v tomto případě pro výsledný účinek léčby zásadní. Navíc, instalace přístroje v Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN je zcela logická, protože zde ošetří nejvíce pacientů s glioblastomem v ČR,“ podtrhuje děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Aleksi Šedo.

Předpokládaný termín zprovoznění stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení je nadále plánován na rok 2020.

Další informace k tématu na www.uvn.cz