Praha 21. března 2019 - Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima společně s náměstkem ministra obrany Antonínem Radou a ředitelem Ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem slavnostně zahájili vernisáž výstavy Ten druhý život v Křížové chodbě Karolina.

Výstava, nad níž převzal záštitu ministr obrany Lubomír Metnar, vznikla u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO a jejími pořadateli jsou Univerzita Karlova, Ministerstvo obrany ČR a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě výstavy ke 20. výročí vstupu ČR do NATO podíleli. Velmi si vážím dlouholeté spolupráce Univerzity Karlovy s Ústřední vojenskou nemocnicí, která se stala fakultní nemocnicí. Na jejích klinikách v úzké spolupráci se všemi pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy probíhá odborná výuka našich budoucích lékařů. Vážím si také práce lékařů a zdravotnického personálu, kteří odvádějí vysoce profesionální práci na misích v zahraničí. Přijetí Česka do Severoatlantické aliance po konci studené války považuji za významný milník, který stvrdil naše směřování a pevně zakotvil naši zemi v euroatlantických strukturách. Je zdůrazněním jednoty středoevropských spojenců a jejich odhodlání aktivně se podílet na kolektivní obraně,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Výstava Ten druhý život přibližuje zájemcům atmosféru zahraničních misí, kde působili a působí příslušníci Armády České republiky. Rádi nyní využíváme možnost prezentovat unikátní snímky vojáků i profesionálních fotografů na akademické půdě,“ doplnil náměstek ministra obrany Antonín Rada.

„Na pořádání výstavy se ÚVN nepodílí náhodou – v jejích činnostech se prolíná civilní, vojenská i akademická sféra. Na podporu působení vojáků v misích plní ÚVN řadu úkolů: posuzujeme zdravotní způsobilost k vyslání do misí, na působení v misích odborně připravujeme vojenské zdravotníky a naši vojáci – lékaři i zdravotní sestry – se vojenských misí také aktivně účastní. ÚVN plní významnou roli i v akademické sféře – například ročně v ÚVN absolvuje odborné stáže téměř dva tisíce mediků 3. – 6. ročníků všech tří lékařských fakult Univerzity Karlovy i z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V kontextu této výstavy je na místě připomenout, že v ÚVN pečujeme o účastníky vojenských misí – válečné veterány, a to po všech stránkách, od urgentní, přes preventivní i superspecializovanou péči až po poskytování zdravotně sociálních služeb. Věřím, že výstava přispěje k pochopení náročnosti úkolů, které naši vojáci v misích plní v zájmu ochrany naší země a demokracie, “ uvedl při zahájení výstavy ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům činnost novodobých válečných veteránů a Armády ČR na misích a zejména prostředí, v němž na těchto misích působí. Výstava se zaměřuje na mise v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Mali a její součástí jsou kromě fotografií z cyklu Ten druhý život i další exponáty z vojenských misí, které byly převážně zapůjčeny z Military muzea generála Sergěje Jana Ingra i od přímých účastníků misí.

Milirarymuzeum

Na vernisáž se dostavili také někteří z autorů fotografií: Daniel Hlaváč a Jarmila Štuková. Výstava bude otevřena pro veřejnost zdarma od 22. března do 10. dubna 2019 denně od 10.00 do 18.00 hod.

O autorech fotografií, kteří se zúčastnili vernisáže

Jarmila Štuková

https://www.jarmilastukova.com
https://tendruhyzivot.cz

Daniel Hlaváč

https://digiarena.e15.cz/hlavac-daniel