Na základě rozhodnutí Vlády ČR je ÚVN zařazena mezi Odběrová centra v Praze. ÚVN má připravena dvě odběrová místa, z bezpečnostních důvodů je Odběrové místo „prvního kontaktu“  situováno ve stanu (Multifunkční velkokapacitní hala MHHF-1A) v areálu nemocnice, aby bylo separované od běžných pracovišť a minimalizoval se tak případný přenos nákazy. V hale jsou všichni pracovníci vybaveni příslušnými ochrannými prostředky. Jeho činnost byla spuštěna dnes (13. 3.) v 11 hod.

Druhé odběrové místo je na Klinice infekčních nemocí  1. LF UK a ÚVN, která zároveň zajišťuje další péči o infekční pacienty.

Pro zajištění bezpečnosti:

Všechna opatření provádíme s maximálním úsilím zajistit bezpečnost jak pacientů, tak personálu. Nelze 100% zabránit tomu, aby se lidé s podezřením nepotkali se "zdravými". Doporučujeme proto, aby lidé přicházeli k odběrům do ÚVN až po předchozí konzultaci a na doporučení hygienika.

Technické info o Multifunkční velkokapacitní hale MHHF-1A

Systém umožňuje rozdělení haly uvnitř pomocí podélných přepážek na 3 koridory. Příčné i podélné přepážky lze zavěšovat samostatně i dohromady. Při zavěšení podélných i příčných přepážek může být vytvořeno až 15 samostatných segmentů, které lze jednotlivě otevírat a uzavírat pomocí systému suchých zipů a šňůrek.

Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN