V komplexním porovnávání  kvality  poskytované péče a bezpečnosti v českých zdravotnických zařízeních v rámci projektu  Nemocnice ČR 2019 je ÚVN druhá nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů a Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic. Třetí místo obsadila v kategorii Nemocnice pro život, kde se hodnotilo dle otázky jak často se personál nemocnice při komunikaci s pacientem usmívá.  

Nejlepší nemocnice ČR 2019

Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). V rámci tohoto porovnávání bylo osloveno celkem 154 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky. Projekt „Nemocnice ČR“ probíhal od 1. února do 31. srpna 2019 s cílem sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců.

„Srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními je pro nás cenné a výstupy tohoto projektu budou jedním z podkladů pro analýzu našich činností a stanovení dalších postupů vedoucích k dalšímu zkvalitňování péče,“ uvedla Lenka Gutová, náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.

Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů

V roce 2019 hlasovalo 54 649 hospitalizovaných pacientů nemocnic (98 % respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku, 2 % přes web) Mezi fakultními nemocnicemi byla ÚVN druhá nejlepší v České republice. V této kategorii byly hodnoceny fakultní nemocnice, které získaly 500 a více hlasů.

Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic

V roce 2019 hlasovalo 6 806 zaměstnanců nemocnic (62 % respondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku, 38 % přes web). ÚVN byla vyhodnocena jako druhá nejlepší mezi fakultními nemocnicemi. V této kategorii byly hodnoceny fakultní nemocnice, které získaly 250 a více hlasů.

Vše o výsledcích soutěže

 

http://www.hc-institute.org/userfiles/files/TZ_detailn%C3%AD%20výsledky%20projektu%20Nemocnice%20ČR%202019.pdf