Odběrové místo zřízené v ÚVN pro osoby s podezřením na onemocnění COVID-19 pracovalo v pondělí  16. března již čtvrtým dnem na plné obrátky – zaznamenalo téměř  trojnásobek ve srovnání s počtem odběrů v sobotu.  Provoz byl od 8-18 hodin.

Celkově bylo v ÚVN otestováno 212 osob, naprostá většina odběrů – 201 – se uskutečenila  v odběrovém stanu. Od pátku 13. 3. do 18. hodiny dnešního dne bylo v ÚVN uskutečněno celkem 487 odběrů.

V odběrovém místě pracují proškolené týmy zdravotníků vybavené kvalitními ochrannými prostředky, na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi čekajícími  dohlíží bezpečnostní služba.

V úterý 17. 3. bude provoz odběrového stanu od 8 do 18 hodin.