V úterý 17. 3. se k odběrovému místu ve stanu v ÚVN po dobu jeho provozu od 8-18 hod. dostavilo 127 osob. Celkem bylo za dnešní den k 18. hodině v ÚVN zaevidováno 147 odběrů.

Naštěstí nemáme akutní nedostatek materiálu, můžeme odebírat zatím všechny příchozí s příznaky onemocnění COVID-19,“ uvádí zdravotní sestra kapitánka T. Markovina, která koordinuje odběrové týmy ve stanu. „Dnes jsme zaznamenali nižší počet odběrů než včera, všichni příchozí byli ukáznění, dodržovali bezpečné vzdálenosti. Dostatek materiálu pro odběry a zabezpečení ochrannými pomůckami před nákazou je pro naši práci zásadní,“ doplňuje kapitánka.

ÚVN trvale pracuje na tom, aby zajistila a doplňovala zásoby ochranných prostředků  i vybavení. Dezinfekční přípravky si ÚVN zajišťuje vlastní přípravou. 

Každá dodávka ochranných prostředků – zejména nedostatkových respirátorů je pro nás důležitá a děkujeme všem za podporu.