ÚVN uvedla 30. dubna do provozu speciální 3D digitální mikroskop ORBEYE od firmy Olympus. Digitální mikroskop snímá operační pole prostřednictvím systému digitálních kamer a následně ho převádí do trojrozměrného obrazu na LCD monitor. Jedná se o zcela odlišnou technologii snímání i zobrazení. Operatér používá polarizační 3D brýle. Chirurgické pole je zobrazeno na monitoru. Stejně tak má možnost výkon v 3D rozlišení sledovat i celý operační tým. Specifikem systému ORBEYE je snímání obrazu v kvalitě 4K. Zároveň tento digitální mikroskop umožňuje snímání operačního pole až ze vzdálenosti 55cm.

„Při práci s 3D digitálním mikroskopem se nedíváme do okulárů, operační pole sledujeme v 3 D rozlišení na velkém monitoru. Zatím jsme s mikroskopem provedli první dvě operace. Přesto si již odvažujeme tvrdit, že se s digitálním mikroskopem posouváme do nové dimenze operování. Významně rozdílná je kvalita zobrazení, světelnost i hloubka ostrosti. Za nespornou výhodu považujeme flexibilitu nastavení hlavy mikroskopu, protože umoňuje daleko více volnosti pohybu i pohledu než klasický mikroskop. Výkony tak budeme moci provádět s ještě větší přesností a nový mikroskop přispěje i ke zkrácení času provedení výkonu. Další výhodou digitálního mikroskopu je lepší kvalita zobrazení pro asistenta, který má nyní identický obraz jako operatér. Stejné platí pro zbytek operačního teamu“ přibližuje přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky ÚVN profesor Netuka. „S výhodou je využití 4K 3D digitálního mikroskopu v současné době epidemie koronaviru SARS – CoV-2. Při operaci pacientů s onemocněním covid-19 musíme použít ochranné osobní prostředky, v nichž je nemožné provádět výkon s použitím klasického mikroskopu,“ dodává přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky, kde budou primárně mikroskop využívat.