„Aktuální vývoj epidemie nám  umožňuje, abychom v ÚVN od 5. května zprovoznili další ambulance a rozšířili plánované výkony. Není však možné otevřít všechny ambulance naráz a uskutečňovat plánované výkony v plném rozsahu. Epidemie ještě neskončila.

Musíme být stále schopni flexibilně zareagovat v případě, kdy by došlo k recidivě epidemie, nadále je nezbytné respektovat řadu opatření k zabránění  šíření nákazy. Kapacita naší  infekční kliniky je v současnosti dostatečná pro zajištění hospitalizace i ambulantní péče o pacienty s onemocněním covid-19. Mohli jsme tak přistoupit ke snížení počtu vyčleněných karanténních lůžek. Máme k dispozici vlastní laboratorní PCR vyšetření, kde známe výsledky v řádu několika málo hodin. To vše nám umožňuje navyšovat počty plánovaných chirurgických, neurochirurgických, gynekologických, urologických i ortopedických výkonů, samozřejmě  při trvalém dodržování všech preventivních  opatření k ochraně pacientů i zdravotníků před nákazou. Naši pacienti musí počítat s tím, že u vstupu do ÚVN projdou základním vyšetřením, obnášejícím dotazníkové šetření, že  před nástupem na plánovaný výkon musí mít vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 staré maximálně  24 hodin s negativním výsledkem. Do ambulancí budou pacienti objednáváni s ohledem na dodržování  bezpečné vzdálenosti při čekání na ošetření a samozřejmě s ohledem na zdravotní stav,“ přibližuje ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

Nadále platí v ÚVN zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Odběrové místo ÚVN ve Stamicově ulici bude pracovat v zavedeném režimu, stále platí, že jsou zde testováni na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 jak pacienti na základě lékařem vystavené žádanky, tak ti, kdo přicházejí k testování na vlastní žádost. Novinkou je, že ÚVN mohla díky vlastnímu laboratornímu PCR testování v laboratoři OHKT snížit poplatek za odběr na vlastní žádost na 2190 Kč, došlo též k výraznému zkrácení doby, kdy jsou známy výsledky testování.

O postupním rozšiřování provozu budou jednotlivá oddělení informovat na svých webových stránkách.