Již od roku 2009 je datum 5. května připomínáno jako Světový den hygieny rukou. K této příležitosti se v nemocnici stalo dobrým zvykem pořádat osvětové akce, které jsou jako pro zdravotníky tak pro pacienty a další návštěvníky nemocnice příležitostí osvojit si a praktickým tréninkem posílit správné postupy hygieny rukou.

V letošním roce došlo v důsledku pandemie covid-19 k podstatné změně v přístupu k organizaci této preventivní aktivity. Nebudou žádné zvláštní osvětové akce cílené na světový den hygieny – pokračujeme v účinných opatřeních v rámci zvládání epidemické situace.

Z předběžných čísel o spotřebě dezinfekce na ruce je zřejmé, že v praxi nám to jde dobře – podařilo se nám téměř zdvojnásobit obvyklou spotřebu alkoholových dezinfekčních přípravků, a to z loňských průměrných 32  litrů na 1000 ošetřovacích dnů na březnových 54 litrů na 1000 ošetřovacích dnů.

Připojte se i Vy a častým používáním Anti-COVIDu ve správných indikacích a správnými postupy důstojně oslavme letošní Světový den hygieny rukou.

Jménem kolektivu oddělení nemocniční hygieny, MUDr. Dana Hedlová, Ph.D.