Počty pacientů covid-19, kteří potřebují standardní i intenzivní péči, se stále zvyšují. Snahou ÚVN je pečovat v maximální možné míře o covid-19 nemocné a zároveň zachovat urgentní a neodkladnou péči do vyčerpání kapacit personálních i lůžkových. To vedlo ÚVN k rozšíření kapacity lůžek intenzivní péče pro covid-19 nemocné.

V krátkém čase, který jsme v této nelehké době na navýšení kapacity lůžek intenzivní péče měli, bylo nutné zajistit kompetentní personál a vybavit pracoviště potřebnými přístroji. Proškolený personál zatím máme, bylo zároveň nezbytné v řádu dnů zajistit  doplnění lůžky, monitory, plicní ventilací a dalším vybavením. Významná pomoc přišla od Nadace PPF, která poskytla naší nemocnici darem finance vázané na pořízení plicních ventilátorů. ÚVN tak získala 30 plicních ventilátorů, které budou pomáhat primárně v péči o covid-19 nemocné ve velmi vážném stavu,“ uvedl ředitel nemocnice prof. Zavoral a dodal, že v současné době je každý dar, ať ve formě finanční, nebo například vybavení přístroji, jako tomu bylo ze strany Nadace PPF, pro nemocnici velká a vítaná pomoc a podpora, za kterou se náleží poděkovat.

"Skupina PPF věnovala českým nemocnicím nyní dohromady již 80 plicních ventilátorů. Poděkování patří především zdravotníkům kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a budou s těmito zařízeními zachraňovat lidské životy," uvedl Vladimír Mlynář, člen představenstva PPF a.s a člen správní rady Nadace PPF.

ÚVN díky daru Nadace PPF získala 9 plicních ventilátorů ZOLL EMV+ a 21 plicních ventilátorů COROVENT. Počet lůžek vyčleněných pro péči o covid-19 nemocné byl navýšen z 34 na 54. Pro péči o covid-19 nemocné ve stavu vyžadujícím hospitalizaci na standardních lůžkách je aktuálně připraveno k uvolňování podle potřeb 235 standardních lůžek.