Deset dnů působili dva vojenští  lékaři z německého Bundeswehru v ÚVN na základě mandátu k pobytu vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a EU schváleném  Parlamentem ČR.  Čtvrtek 19. listopadu 2020 byl posledním dnem jejich mise ve vojenské nemocnici.

Němečtí vojenští lékaři byli v ÚVN začleněni od 9. do 19. listopadu 2020 na pracovištích odpovídajících jejich specializaci - intenzivista a internista-infekcionista. Povětšinou působili na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, a na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN. Zavítali též na oddělení hematologie a krevní transfuze, kde se blíže seznámili s rekonvalescentní plazmou, která je indikována k léčbě covid-19 nemocných.

„Přítomnost německých lékařů považujeme s kolegy za přínosnou. Vzhledem k  epoidemiologické situaci jsme měli ojedinělou možnost osobních kontaktů a konzultací
se zahraničními partnery nad konkrétními případy z praxe,“
uvedl Tomáš Tyll, přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„Od vojenských lékařů z německého Bundeswehru jsme mohli čerpat z jejich zkušeností s léčbou covid-19 nemocných, které získali zejména v jarní vlně koronavirové epidemie. Ta tehdy zasáhla Německo velmi výrazně. Konkrétně nás němečtí kolegové seznámili s některými novinkami v oblasti ventilační péče s využitím oxygenátorů, které jsme recentně v naší nemocnici obdrželi. Naopak, německé kolegy zaujal náš program výroby rekonvalescentní plazmy a rovněž národní systém schvalování léčiva remdesivir. Celkově byl pobyt německých kolegů oboustranně velmi přínosný, protože vedl k výměně praktických zkušeností, a to nejen s léčbou onemocnění covid-19,“ uvedl  prof. Michal Holub, přednosta Kliniky infekčních nemocí.

„Česká republika  byla  druhou vlnou epidemie onemocnění covid-19 vážně zasažena. V rámci partnerství mezi našimi zeměmi jsme byli vysláni, abychom svým dílem přispěli k zvládání epidemie v Česku. Osobně vnímáme naši misi také jako možnost poznat se s českými kolegy a vzájemně se obohatit  o zkušenosti získané v péči o covid-19 nemocné,“ uvedl Niko Neumann, internista, Vojenská nemocnice v Berlíně.

„Vážíme si pohostinnosti, které se nám dostalo od našich českých přátel - zejména za těchto obtížných okolností,“ doplnil Markus Schüttler, anesteziolog, Vojenská nemocnice, Hamburk.

Mandát pro pobyt vojenských lékařů a zdravotníků ze států NATO a EU schválil Parlament ČR v říjnu 2020. Zahraniční vojáci mohou v České republice působit nejdéle 90 dnů, beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.