Výsledky projektu Nemocnice ČR 2020, který je zaměřený na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích, jsou známy. V úterý 24. listopadu 2020 byly vyhlášeny na online odborné konferenci HealthCare Institute Efektivní nemocnice. ÚVN byla respondenty oceněna jako nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v ĆR v poskytování ambulantní i hospitalizační péče. Navíc získala ÚVN i titul Nemocnice pro život!

„V době epidemie jsme museli zavádět řadu mimořádných opatření, museli jsme upravit organizování činností nemocnice, rušit plánované výkony, zavírat specializované ambulance, ze dne na den měnit chod nemocnice. Získání prvenství v ambulantní i hospitalizační péči a k tomu ještě titulu Nemocnice pro život, je pro nás proto v kontextu tohoto mimořádně náročného období velice cenné. Je na místě poděkovat pacientům za důvěru a všem našim zaměstnancům za jejich úsilí. Získaná ocenění jsou pro nás motivací do další práce,“ uvedl prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN.

Projekt celorepublikového hodnocení nemocnic, pořádaný HealthCare Institute, sestavuje žebříček zdravotnických zařízení v celé České republice na základě hodnocení bezpečnosti a spokojenosti pacientů již od roku 2005, o dva roky později k němu přibylo i hodnocení zaměstnanců nemocnic. Cílem je srovnání kvality péče a bezpečnosti a také inspirace k dalšímu zlepšování služeb nemocnic jejich klientům (pacientům).

15. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2020" byl zahájen 1. února 2020 a trval do konce srpna. Bylo osloveno 154 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Po celou dobu měli pacienti možnost vyjádřit se ke zkušenostem s pobytem a péčí v českých zdravotnických zařízeních a zaměstnanci nemocnic hodnotit pracovní podmínky, které jim poskytuje zaměstnavatel.

Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA).

ÚVN se do projektu zapojuje již několik let, pravidelně obsazuje přední příčky v hodnocení ambulantní i hospitalizační péče, v roce 2016 se stala absolutním vítězem projektu "Nemocnice ČR 2016".

Podrobné informace k výsledkům