Několikaleté úsilí ÚVN vedoucí k poskytování sofistikované komplexní zdravotnické péče onkologickým pacientům s využitím stereotaktického radiochirurgického přístroje je v cílové rovince.

Přístavba budovy CH, kde bude mít sídlo Ústav radiační terapie, vybavený nejmodernějšími přístroji včetně CyberKnife, byla zdárně dokončena a v úterý 13. 7. 2021 předána předsedou představenstva společnosti Strabag Ondřejem Novákem do rukou ředitele nemocnice profesora Miroslava Zavorala.

Prvního června 2020 jsme společně položili základní kámen této mimořádné stavbě. Při výběru zhotovitele jsme měli šťastnou ruku. Firma STRABAG nás přesvědčila o své vysoké profesionalitě. Navzdory epidemií ztíženým podmínkám dodržela termíny, v listopadu 2020 dokončila hrubou stavbu a nyní stojíme již před hotovým dílem hodným uznání. ÚVN se tak může vydat do finále a zahájit zkušební provoz CyberKnife a dalšího přístrojového vybavení a připravit vše pro první pacienty, kterým budou moci naši špičkoví specialisté ve spolupráci s kolegy z Komplexního onkologického centra, jehož je ÚVN součástí, poskytovat adekvátní světově uznávanou péči a léčbu. Na tomto místě patří všem, kdo svým dílem přispěli ke zdárnému dokončení tohoto odvážného projektu, velké poděkování,“ uvedl ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

„Mnohokrát jsme si ověřili, že pokud se mezi investorem a zhotovitelem podaří navázat skutečně partnerskou spolupráci, je to základní předpoklad úspěchu. V případě tohoto projektu týmová spolupráce zafungovala na výbornou, a tak se nám i navzdory nepříznivé koronavirové situaci podařilo veškeré práce zvládnout podle plánu. Realizace této stavby pro nás byla výzvou, a to především z hlediska stavebních prvků radiační ochrany. Děkuji investorovi za konstruktivní spolupráci a našemu realizačnímu týmu za jeho nasazení. Věříme, že nový domov pro CyberKnife bude dobře sloužit tomu nejlepšímu účelu,“ řekl Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG a.s.

„Jsem rád, že se podařilo v ÚVN vybudovat takto sofistikovaně vybavené pracoviště. Právem lze ÚVN označit za nemocnici 21. století. Přeji personálu i pacientům spokojenost a úspěch na cestě za uzdravováním,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na něj navázal náměstek ministra obrany Lukáš Klučka: „Ministerstvo obrany si váží toho, že vojenská nemocnice přes všechny náročné úkoly, které plnila v souvislosti s koronavirovou pandemií – ať se jedná o statisíce testovaných, tisíce léčených s onemocněním covid-19 anebo dnes již statisíce očkovaných v Národním očkovacím centru, pracovala i na svém rozvoji. Svědčí o tom řada projektů, které nemocnice uvedla v posledních měsících do života. Mám tu čest být u finále jednoho z nejnáročnějších – stavby, kde je umístěn CyberKnife. Jsem přesvědčený, že nejmodernější přístrojové vybavení a technologie v rukou špičkových lékařů výrazně zvětšují šance a dávají novou naději pacientům se závažnou diagnózou na vyléčení a návrat ke kvalitnímu životu. Takové projekty budou mít vždy naši podporu. Děkuji panu řediteli a všem jeho spolupracovníkům za veškeré úsilí, které do tohoto projektu vložili.

Závěrečného slova se ujala doc. Jana Prausová, vedoucí Komplexního onkologického centra a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol: „Je to velký úspěch! Pacientům našeho Komplexního onkologického centra budeme moci poskytnout veškeré dostupné možnosti léčby. Díky stereotaktickému zařízení se stane společné Komplexní onkologické centrum nejlépe vybaveným v České republice, a to přeji především našim pacientům, kteří tak získají dosažitelnou nejmodernější komplexní péči.“

Slavnostní akt zakončil O. Novák symbolickým předáním klíče k budově CH3 do rukou ředitele ÚVN profesora Zavorala.

Přístavba pavilonu CH

Zadávací řízení k veřejné zakázce na zhotovení bylo zveřejněno 6. 12. 2019, smlouva byla podepsána 27. 5. 2020, staveniště bylo předáno 1. 6. 2020 a stavba byla dokončena za 55 týdnů od předání staveniště. V přistavěné části budovy CH bude umístěno pracoviště radioterapie a instalováno stereotaktické radiochirurgické zařízení (CyberKnife M6).

Jitka Zinke, odbor komunikace a propagace ÚVN

Jana Kohoutová, oddělení komunikace, STRABAG,a.s.