Národní očkovací centrum bude v provozu celé léto. Pronájem prostor v O2 universu se prodlužuje až do 12. září

28. 5. 2021

Zástupci společnosti Bestsport, a.s. a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) stvrdili svými podpisy dodatek smlouvy o prodloužení pronájmu prostor O2 universa, kde je provozováno Národní očkovací centrum, do 12. září 2021.

„Skupina PPF, prostřednictvím své společnosti Bestsport, a.s., ráda vyhověla žádosti ÚVN o prodloužení pronájmu prostor pro očkovací centrum v O2 universu, a to až do 12. září 2021. Organizace procesu vakcinace ze strany pracovníků ÚVN je na špičkové profesionální úrovni, na průběh očkování v O2 universu máme jen kladné ohlasy. I díky rychlému tempu, jakým je velký zájem o očkování v tomto místě odbavován, věříme, že prodloužením provozu celkově urychlíme boj s pandemií. Podmínky provozu ponecháváme podle původní dohody, ÚVN tedy uhradí pouze náklady na energie a úklid spojené výhradně s provozem vakcinačního centra,“ říká Robert Schaffer, předseda představenstva společnosti Bestsport.

„Prostředí O2 universa poskytuje bezpečné a komfortní podmínky pro provozování Národního očkovacího centra, kde jsou denně aplikovány tisíce vakcín proti covid-19. Na zdejší příjemnou atmosféru velmi dobře reagují jak ti, kdo do O2 universa na vakcinaci přicházejí, tak také personál, který zde má k dispozici kvalitní zázemí. Za čtyři týdny se tu naočkovalo sto tisíc osob. Kapacitu dále navyšujeme, adekvátně souběhu aplikací první a i druhé dávky vakcíny. Od poloviny června tu bude naočkováno denně na sedm tisíc osob. Jsme rádi, že bude provoz Národního očkovacího centra v O2 universu pokračovat i v srpnu a částečně i v září. Budeme tak moci naplnit hlavní poslání Národního očkovacího centra – rychle, kvalitně a bezpečně naočkovat v co nejkratším období všechny zájemce o očkování proti covid-19,“ uvedl ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

Provoz Národního očkovacího centra v O2 universu byl zahájen 3. května 2021. Je zde aplikována vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. Jedná se o největší očkovací centrum v Česku.

Původní smlouva o nájmu O2 universa byla uzavřena do konce července 2021 a byla zveřejněna v registru smluv. Dodatek o prodloužení pronájmu do 12. září bude taktéž zveřejněn v registru smluv.