V ÚVN měli možnost volit hospitalizovaní pacienti do PS PČR ve dnech 8. a 9. října 2021. Zájem o volbu v ÚVN projevilo 84 osob, celkem volilo 75 osob. Někteří nahlášení pacienti byli propuštěni do domácí péče, někteří se domnívali, že mohou volit jen na občanský průkaz. Několik voličů si spletlo volební okrsek s volebním obvodem, takže se domnívali, že s trvalým pobytem kdekoliv z Prahy 6 mohou volit v okrsku 6042 (pozn. Kam náleží ÚVN).

Nejvíce voličů bylo tradičně v Domově Vlčí mák a Oddělení dlouhodobé péče, další voliči vhodili své hlasovací lístky na Klinice ortopedie, na ORLK (Klinika otorhinolaryngologie), Neurochirurgické klinice, Oční klinice, Interní klinice a dalších pracovištích.  

V ÚVN mohly volit osoby evidované na zvláštním volebním seznamu pro voliče ÚVN. Registrace do něj byla ukončena k 1. 10. 2021. Bez zapsání do zvláštního seznamu pak mohli volit v ÚVN také občané, kteří mají trvalý pobyt v ÚVN (Domov Vlčí mák), nebo spadají do volebního okrsku č. 6042. Převažovala účast voličů, kteří měli voličský průkaz. O vydání VP mohl požádat volič osobně do 6. 10. 2021 do 16:00 hod., písemně podanou žádost bylo nutné doručit na úřad příslušný dle místa trvalého pobytu voliče do 1. 10. 2021.

Voliči prokazovali svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo pasem. Volební lístky obdrželi evidovaní pacienti na svých odděleních v průběhu tohoto týdne, k dispozici však byly i po dobu konání voleb.

Nejstarší voličce z Oddělení ošetřovatelské péče bylo letos v lednu 100 let. Nejmladšímu voliči z Kliniky ortopedie je 26 let.

 

Volební účast při posledních volbách v ÚVN:

Prezidentské volby (leden 2018)

  1. kolo: 77 osob
  2. kolo:  185 osob

Poslední volby do PS PČR (říjen 2017)

  • 68 osob