Dnes (10. října 2021) v odpoledních hodinách byl prezident republiky Miloš Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha.

Každému pacientovi ÚVN je poskytována náležitá zdravotnická péče adekvátní diagnóze a zdravotnímu stavu pacienta. Při sdělování informací o poskytování zdravotnické péče a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ÚVN postupuje u každého pacienta dle zákona o zdravotních službách (§51), který ukládá zdravotnickému zařízení zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.