Pan prezident Miloš Zeman je hospitalizován na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, kde o něj pečuje tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči. Léčebný plán pana prezidenta stanovuje lékařské konsilium ÚVN složené ze specialistů na dílčí zdravotní problémy pacienta.