V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha je hospitalizován prezident republiky od 10. října 2021 na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN. Lékařský tým, pečující o prezidenta republiky, se schází podle aktuální potřeby, minimálně však jednou denně. Lékařská služba intenzivistů je na oddělení nepřetržitě. Společně se specialisty z ÚVN probíhají od prvních dnů hospitalizace prezidenta republiky konzultace s řadou špičkových lékařů dalších nemocnic.

Ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral inicioval v uplynulém týdnu sestavení multioborového konzilia. Oslovil renomované osobnosti medicíny předních zdravotnických zařízení i institucí napříč medicínskými obory. V souladu se zákonem je členům konzilia poskytována ze strany ÚVN náležitá součinnost na pracovišti Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde je prezident republiky hospitalizován.

V souladu s GDPR, a také s ohledem na zachování klidu pro činnost členů konzilia, nebude ÚVN jména členů konzilia zveřejňovat.

Je předpoklad, že konzilium by mohlo učinit závěry počátkem listopadu.