V říjnu zahájilo činnost nové pracoviště Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice: Ústav radiační terapie (ÚRT). Ve středu 27. října zde byli s využitím CyberKnife® ozářeni první neuroonkologičtí pacienti.

Zahájením léčby pacientů ozářením CyberKnife® se naplňuje cíl ÚVN poskytnout pacientům nejsofistikovanější a nejšetrnější možnosti léčby nádorových onemocnění. V počátcích budeme léčit především indikované neuroonkologické pacienty. Postupně spektrum indikací k léčbě rozšíříme,“ uvádí ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

Radiochirurgickému ozáření mozku, páteře nebo přilehlých struktur vždy předchází důkladná konzultace na Neurochirurgické klinice, kde je pro konkrétního pacienta vybrán ten nejvhodnější léčebný postup. Léčba s využitím CyberKnife® je výjimečná mírou propojení neurochirurgů s radiačními onkology, a to nejen stran indikací, ale i samotného plánování ozáření. Léčba je prováděna u pacientů, které k tomuto typu radioterapie doporučí jejich ošetřující neurochirurg, neurolog, nebo onkolog. Následně probíhá multioborové konzilium, které veškeré nálezy vyhodnotí, zváží přínos léčby a doporučí další léčebný postup,“ přibližuje přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN David Netuka.

Mám na mozku nezhoubný nádor. Ten dlouhou dobu poslouchal, s nadsázkou jsem vždycky mým známým říkala, že je to hodné miminko, které si spí pohodlně v mozkových plenách. Na jaře se ale miminko probudilo a začalo růst. Možnosti řešení byly tři – dále sledovat, jak rychle poroste, chirurgicky ho odstranit, anebo ho zase pěkně v tichosti uspat pomocí ozáření. Každá varianta měla svá pro i proti. Rozhodla jsem se pro řešení, které se mi zdá být nejlepší – léčbu pomocí ozáření CyberKnife®. Pan profesor Netuka i pan přednosta Třebický mi opakovaně vše dopodrobna popsali a vysvětlili, včera jsem podstoupila dopoledne CT vyšetření a odpoledne jsem znala můj léčebný plán. Čeká mě celkem pět ozáření. Za chvíli jdu na první z nich. Pocity jsou samozřejmě všelijaké, ale převažují ty dobré. Uklidňuje mě, že ačkoliv budu v místnosti při ozáření sama, budu neustále sledována a v kontaktu se zdravotníky prostřednictvím mikrofonů a kamer. Dokonce si budu moci dobu na lůžku při ozařování zpříjemnit poslechem toho, co mám ráda,“ popisuje pacientka, která je jako první v ÚVN podstoupila léčbu pomocí CyberKnife® v Ústavu radiačních terapií.  

Ústav radiační terapie poskytuje pacientům sofistikovanou léčbu radioterapií, zejména přístupy stereotaktické radioterapie a radiochirurgie ozařovačem CyberKnife®. Výhody této léčby jsou v rychlé aplikaci dávky radioterapie přesně namířené k požadovanému cíli, kam přístroj doručí pomocí pohyblivého robotického ramene několik desítek drobných ozařovacích svazků s optimálně nadefinovaným rozložením tak, aby byla dosažena maximální efektivita léčby. Tento typ léčby je nebolestivý, neinvazivní, s maximální šetrností k organismu,“ shrnuje přednosta Ústavu radiační terapie MUDr. Ferdinand Třebický.

Od 27. října do 3. listopadu absolvovali své dávky záření na CyberKnife® tři pacienti. Do konce listopadu je už nyní naplánováno k léčbě CyberKnife® přes dvě desítky pacientů s onkologickým onemocněním.