10. listopadu 2021 v dopoledních hodinách se sešlo v prostorách ÚVN konzilium prezidenta republiky. Na jednání zazněly informace o dosavadním o průběhu léčby, péče a o vývoji stavu prezidenta republiky za období od posledního jednání konzilia, které se uskutečnilo 5. listopadu 2021.

Z informací:

  • 11. 2021 byl prezident republiky na základě vlastního rozhodnutí předán do zdravotní péče v domácím prostředí v Lánech. Péče je poskytována s náležitou profesionalitou v režimu 24/7
  • 11. 2021 byl přijat prezident republiky k hospitalizaci do ÚVN z důvodu pozitivního výsledku PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Byly mu aplikovány monoklonální protilátky, nedošlo k rozvoji infekce. Hospitalizován pouze z důvodu observace, do domácí zdravotní péče propuštěn v sobotu 27. 11. 2021
  • ÚVN zajišťuje pravidelné ambulantní prohlídky lékaře specialisty.
  • Domácí zdravotní péče indikována aktuálně praktickým lékařem ÚVN, u kterého je pacient registrován.

 

Závěry:

  • Stav prezidenta republiky se od posledního propuštění do současnosti pozvolna lepší.
  • Od minulého konzilia nebyly u pacienta zaznamenány nové skutečnosti ve zdravotním stavu.
  • Všichni přítomní členové nadále souhlasí se zavedenými terapeutickými postupy.

 

Tato zpráva je zveřejněna se souhlasem všech členů konzilia – účastníků jednání. Termín dalšího jednání konzilia bude stanoven na základě aktuální potřeby.