Psychiatrické oddělení ÚVN se spolu s dalšími pracovišti (PN Bohnice, Psychiatrická klinika FN Plzeň, PN Horní Beřkovice, Psychiatrické oddělení FN Ostrava a PN Jihlava) letos zapojilo do projektu v oblasti zkvalitnění péče o duševní zdraví realizovaného Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Zaměří se konkrétně na redukci využívání omezovacích prostředků, na rozvoj a podporu prevence a zvládání konfliktů s pacienty. V rámci projektu bude podpořeno vzdělávání pracovníků v deeskalaci a také zavádění metodiky Safewards do prostředí české psychiatrie.

„Z výzkumu, který jsme realizovali ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, vyplynulo, že pacienti vnímají omezování a systémy pravidel a zvyklostí na psychiatrických odděleních značně negativně. Také jsme zjistili, že je velmi málo rozšířené vzdělávání pracovníků například v deeskalačních technikách nebo v alternativních strategiích, jak používání omezovacích prostředků předcházet,“ říká Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Partnerem projektu je norská univerzita University of South-Eastern Norway zastoupená profesorem a vedoucím výzkumného centra pro duševní zdraví a závislosti Bengtem Eirikem Karlssonem. Díky tomuto partnerství budou mít pracovníci přímé péče i managementu jednotlivých pracovišť možnost vycestovat na třídenní stáž do Norska, která má za cíl přiblížit možné přístupy ke zvládání konfliktních situací, které mohou být inspirací a užitečným zdrojem informací pro plánování změn na jednotlivých odděleních.

Více informací o projektu najdete na: https://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/aktualni-projekty/lidska-prava/

Projekt je financován prostřednictvím Fondů EHP a Norska. Název projektu: Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv (LP-HRMGSA-040)