Podezření na onemocnění opičími neštovicemi u hospitalizovaného pacienta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN bylo dnes předběžně potvrzeno Národní referenční laboratoří (NRL) pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií.

Pacient je cestovatel. S ohledem na příznaky, které se u něj projevily (horečka, bolesti hlavy, vyrážka) byly odeslány z Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN odebrané vzorky pacienta k vyšetření. Dnes v odpoledních hodinách onemocnění opičími neštovicemi NRL předběžně potvrdila.

Pacient je v izolaci, v péči infektologů Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Specifickou léčbu proti opičím neštovicím nedostává, je stabilní, léčeny jsou pouze symptomy onemocnění.

Personál, který o pacienta pečuje, používá osobní ochranné pomůcky a jsou dodržována patřičná ochranná opatření.