V neděli 28. 8. 2022 byl objekt předán zástupcům vojenské policie. Příčina požáru a rozsah škod budou předmětem následného šetření.

Od pondělí 29. 8. 2022 funguje nemocnice v mírně omezeném režimu. Požárem nedotčená pracoviště ÚVN fungují v běžném provozu. Zásadní je omezení provozu Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN, Kliniky otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN a Neurologického oddělení, které budou dočasně přemístěny do náhradních prostor v ÚVN. Již během víkendu byla zajištěna nezbytná ambulantní vyšetření a lůžková péče v uvedených oborech (oftalmologie, ORL, neurologie). Na těchto pracovištích může dojít k přesunu termínů u některých výkonů, které lze odložit. Pacienti, kterých se změny týkají, jsou vyrozuměni prostřednictvím SMS. O omezení, nebo dočasném přemístění těchto pracovišť do náhradních prostor jsou pacienti informováni na webových stránkách.

V areálu ÚVN je dočasné omezení pohybu osob a motorových vozidel v okolí pavilonu A5.

Nyní se čeká na posouzení statika a na prohlídku znalce pro odhad škod. Teprve poté bude moci být nastaven harmonogram vlastních oprav.