Refluxní choroba jícnu (RCHJ, reflux) je nejčastější onemocnění trávicího ústrojí postihující až čtvrtinu evropské populace. Je provázena nepříjemnými pocity (např. pálení žáhy, pocit vracení šťáv do úst, pachuť v ústech, pálení v krku, zahlenění)  a znatelně tak zhoršuje kvalitu života. Nekontrolované nebo špatně léčené chronické potíže jícnu způsobují vznik komplikací, jako je peptická stenóza jícnu, Barrettův jícen a adenokarcinom jícnu.

V České republice jsou využívány a ze zdravotního pojištění hrazeny dva léčebné postupy pro reflux jícnu: konzervativní, s dietními a režimovými opatřeními a farmakologickou léčbou inhibitory protonové pumpy – PPI  (např. omeprazol, pantoprazol…). Ta však však zhruba třetině pacientů s RCHJ nepřináší plnou úlevu a navíc se pacienti, kteří se neobejdou bez dlouhodobého užívání těchto léků, obávají nežádoucích projevů. Není-li konzervativní léčba dostatečně účinná (potažmo není-li vhodná), je další možností chirurgické řešení (operace – fundoplikace). To však může být provázeno nemalým procentem komplikací, navíc časem účinnost tohoto řešení klesá.

 Existuje jiná možnost léčby?
V ÚVN je aktuálně možné být léčen v rámci randomizované studie poměrně účinnou a bezpečnou miniinvazivní endoskopickou metodu s využitím Stretta procedury, která doplňuje léčebné možnosti refluxní choroby jícnu . Tato metoda je vhodná pro pacienty starší osmnácti let s jasně prokázaným patologickým refluxem šťáv ze žaludku do jícnu, u nichž konzervativní léčba není dostatečně účinná a chirurgická léčba není vhodná. K této metodě jsou indikováni i někteří pacienti se selhanou antirefluxní chirurgií nebo po bariatrické chirurgii s refluxní chorobou jícnu bez nálezu hiátové hernie (žaludeční kýly) větší než 2 cm. Výhodou léčby s využitím Stretta procedury je vedle šetrnosti výkonu také možnost opakování procedury a navíc metoda nevylučuje využití jiných léčebných alternativ v budoucnu,“ přibližuje pplk. MUDr. Kateřina Košťálová z oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, kde jako jediní v ČR poskytují léčbu refluxu s využitím Stretta v rámci vědecko-výzkumného projektu, případně v režimu samoplátce.

Více informací o této metodě, podmínkách zařazení pacienta do randomizované studie, popřípadě léčby touto metodou pro samoplátce:

  pdf Studie Stretta (864 KB)

Poprvé byla v České republice provedena léčba touto metodou v Plzni a ÚVN 12. a 13. října 2021. ÚVN je v současnosti jediná česká nemocnice poskytující léčbu refluxní choroby jícnu s využitím Stretta zdarma v rámci klinického vědecko-výzkumného projektu. V režimu samoplátce tuto léčbu nabízí vedle ÚVN i FN Plzeň.

Radiofrekvenční energie v léčbě refluxní nemoci v České republice