Ve čtvrtek 21. 12. 2023 krátce před 16. hodinou aktivovala ÚVN traumatologický plán II. stupně, kdy na základě hlášení IZS o mimořádné události - střelba na Filozofické fakultě s vysokým počtem zraněných byl předpoklad příjmu vysokého počtu zraněných.

Okamžitě byly zahájeny činnosti a přípravy na hromadný příjem zraněných. Ve stanovených časech (v řádu minut) byly všechny týmy připraveny na záchranu raněných a k poskytování zdravotní péče a čekaly na vyrozumění ZS HMP o konkretizaci počtu a stavu raněných dopravených do ÚVN.  První pacienti byli do ÚVN dopraveni krátce po 16.30.

V 17.15 byla aktivace traumatologického plánu ukončena. ÚVN převzala do péče celkově tři zraněné, z toho dva v kritickém stavu a jeden ve vážném stavu.  Po ztotožnění byly vyrozuměny rodiny. Na vyžádání jsou blízkým k dispozici psychologové i nemocniční kaplan.