V noci ze soboty 11. na neděli 12. listopadu 2023 v 00:59 hodin aktivovala ÚVN první stupeň Traumatologického plánu na základě hlášení ZZS Hlavního města Prahy ČR o mimořádné události v tunelovém komplexu Blanka, při které došlo k poranění velkého počtu osob s termickým úrazem. Naštěstí se jednalo pouze o taktické cvičení složek IZS hl. města Prahy.

Na Emergency ÚVN byl nahlášen příjem 10 dospělých „zraněných“ (figurantů), a to tři s prioritou P1, dva s prioritou P2 a pět s prioritou P3. Zranění měla popáleninový charakter a další závažná traumata.

Vše běželo jako při reálné události: okamžitě byly zahájeny veškeré činnosti k zajištění péče o zraněné, byly svolány týmy a vše bylo včas připraveno k příjmu nahlášených zraněných.

„Měli jsme v plánu vyzkoušet informační kanály, funkčnost centrálního rozhlasu a spojení cestou krizového informačního systému, nemocniční triáž a terapii popáleninové traumatu, sehranost všech týmů (včetně operačních skupin) v rámci traumaplánu, a to včetně přesunů pacientů až na centrální nebo zákrokové operační sály, na KARIM, JIP a standardní chirurgická oddělení,“ přiblížil primář Emergency Pavel Kupka.

K aktivaci 1. stupně Traumatologického plánu se přistupuje při hromadném příjmu zpravidla 3–10 osob ((min. 3 a max. 5 zraněných s prioritou ošetření P1 a P2, a 5 zraněných osob s prioritou ošetření P3) za takové situace, kterou je možné zvládnout silami a prostředky službukonajícího personálu. Jsou aktivovány síly a prostředky traumatologických týmů č. I a II, a k nim vyčleněné skupiny, aniž by byla nutná další aktivace personálu ÚVN.  Podle vyhodnocení aktuální situace pak může vedoucí lékař směny rozhodnout o posílení týmů o III. traumatologický tým, operační skupinu, případně o další zdravotnický personál. 

Traumaplán byl ukončen 12. listopadu 2023 v 3:28. Bylo ošetřeno celkem 9 pacientů, z nich tři s prioritou P1, dva s prioritou P2 a pět s prioritou P3.

„Vyhodnocení samotného cvičení, které bylo v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému Hlavního města Prahy ještě nemáme, ale už nyní máme první poznatky a to, že byly bezchybně svolány cestou komunikačních systémů ÚVN všechny traumatologické týmy pro poskytnutí neodkladné péče. Cvičení jsme podrobně analyzovali, abychom mohli vyhodnotit spolupráci jednotlivých týmů v rámci vyhlášeného cvičného traumatologického plánu. Z cvičení máme k dispozici i obrazový záznam, který bude interně využíván k výukovým účelům,“ uvedla Lucie Mikulínová, vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚVN.