24. června 2024 byla v Ústřední vojenské nemocnici Praha zahájena výstava věnovaná polnímu maršálovi Bernardu Law Montgomerymu a hrdinství československých jednotek britské osmé armády, jíž za druhé světové války velel.

Záštitu nad výstavou převzala ministryně obrany České republiky Mgr. Jana Černochová a britský velvyslanec v ČR J. E. Matthew Robert Field.

Na slavnostní vernisáži nechyběli zástupci Ministerstva obrany, britské ambasády, Středočeského kraje, vojenské nemocnice, dostavili se i hosté z Velké Británie. 

Výstava, situovaná do vstupní haly pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice, odhaluje účast československé jednotky v bojích odehrávajících se za 2. sv. války v severní Africe, na Středním východě i v Evropě

Na slavnostním zahájení výstavy byly k vidění i autentické artefakty, jako je fonendoskop, tonometr a polní chirurgická sada Leopolda Firta; hosté shlédli krátké dokumenty přibližující příjezd Montgomeryho do Prahy a také dosud nezveřejněné záběry z fronty, pořízené generálem Firtem.  Mezi exponáty návštěvníci uvidí Firtův Československý válečný kříž 1939 a Kříž obrany státu ministra obrany České republiky, který obdržel in memoriam v roce 2023, dále dvě medaile krále Jiřího VI a dvě vyznamenání Hvězda Afriky, spolu s dalšími, která tento lékař obdržel.

Autorem expozice je Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., ředitel Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, který zpracoval materiály z převážné většiny dodané MUDr. Petrem Firtem, který se na přípravě a uspořádání výstavy významně podílel nejen pořadatelsky, dodáním podkladů a artefaktů, ale především sdílením vzpomínek na dědečka, generála Leopolda Firta, šéflékaře československé vojenské jednotky na Středním východě a pozdějšího velitele „Vojenské nemocnice 1“ ve Střešovicích – dnešní Ústřední vojenská nemocnice.  

„Myšlenku uspořádat výstavu Montgomeryho 8. armádě a československé jednotce jako její součásti jsem nosil v hlavě už dlouho. Důvodem byl jednak historický dluh vůči postavě maršála Montgomeryho v tomto směru, a také můj dědeček, který celé tažení absolvoval jako lékař čs. jednotky,“ vysvětluje MUDr. Petr Firt

Obsah výstavy přibližuje její autor Zdeněk Vacek:  „Během druhé světové války českoslovenští vojáci úspěšně bojovali na západní, východní i severoafrické frontě. Montgomeryho velení v Africe i při osvobozování Evropy podléhali od 13. srpna 1942, kdy byl jmenován do čela britské osmé armády, až do konce druhé světové války v květnu 1945. Aktuální výstava má v českém povědomí zaplnit určitou mezeru, vzdát hold našim předkům, a zároveň jednomu z nejvýznamnějších velitelů druhé světové války, polnímu maršálu B. L. Montgomerymu. Kromě čtivých textů v českém i anglickém jazyce nechybějí unikátní osobní předměty, přibližující náročnou misi vojáků v pouštních podmínkách, a to na příkladu jejich šéflékaře Leopolda Firta i velitele Karla Klapálka.“ 

Součástí vernisáže byl také křest knihy FIRT s podtitulem Jeden rod v soukolí československých dějin.

Knihu představuje její autor Zdeněk Vacek: „Výpravná publikace vznikala od jara loňského roku. Opírá se především o dosud nezveřejněné materiály ze sbírky rodiny Firtovy i nedávno zpřístupněné veřejné archivy. Věřím, že výsledek osloví milovníky kultivované první republiky, stejně jako zájemce o vojenskou a politickou historii druhé světové války, třetí odboj nebo impozantní rozvoj medicíny ve 20. století. Nechybí řada strhujících příběhů, příkladů hrdinství skromného šéflékaře Leopolda Firta na severoafrické frontě, jako například ošetření raněných spolubojovníků v ostřelované pevnůstce, s nasazením vlastního života. Jistě zaujme také dramatický útěk Leopoldova mladšího bratra Julia, národně socialistického poslance a pozdějšího spoluzakladatele Rádia Svobodná Evropa, přes hranice po Únoru 1948 - v motorovém prostoru vozu americké ambasády!“ 

K vzniku knihy doplňuje MUDr. Petr Firt: „Se Zdeňkem Vackem mě svedla dohromady, jak to v životě bývá, čirá náhoda. Navštívil jsem Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a nechal tam vizitku. Na Vánoce toho roku mi Zdeněk Vacek napsal blahopřání a já jsem mu odpověděl a nabídl materiály, které máme doma. Tím vše začalo…“ A dodává: „Důvodem, proč kniha vznikla, jsou jednak pohnuté osudy mých předků, které by bylo škoda nechat zapadnout, a také můj milovaný syn, který je nyní ještě příliš malý, abych mu je mohl vyprávět a aby je pochopil. Proto jsem se rozhodl dát jim knižní podobu v naději, že po knížce sáhne, až přijde ten správný čas…“ 

„Věřím, že tato výstava zpříjemní pobyt ve vojenské nemocnici pacientům, zaujme personál i návštěvníky ÚVN, a obohatí je o neotřelý pohled na působení vojenských jednotek i vojenských lékařů za druhé světové války,“ uvedla ředitelka odboru řízení organizací MO Jiřina Polášková. 

Výstava bude přístupná veřejnosti zcela zdarma v atriu pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice v Praze od 25. 6. do 31. 10. 2024, každý pracovní den od 7 do 18 hodin. 

Kdo byl Bernard Law Montgomery? 
Polní maršál Bernard Law Montgomery (1887–1976) patřil k nejvýznamnějším a nejúspěšnější britským velitelům druhé světové války. „Monty“, jak se mu přezdívalo, velel spojeneckým vojskům v severní Africe i při následných invazích do Itálie a Normandie. Dlouhou kariéru završil druhý nejvyšší post ve vojenských strukturách NATO.

Kdo byl generál Leopold Firt? 
Generál MUDr. Leopold Firt (1894–1968) byl obětavým přítelem a lékařem Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a řady dalších osobností. Jeho profesní dráha odstartovala ve 20. letech minulého století na tehdejší pražské periferii, v Kobylisích. Na pozdějšího šéflékaře československé jednotky na Středním východě se mohli spolehnout spolubojovníci od Tobruku i pacienti jím vedené československé sekce nemocnice v Hammersmithu u Londýna. Po válce stanul Leopold Firt v čele vojenské nemocnice ve Střešovicích, dnešní ÚVN. 

Lékařské poslání zdědil po Leopoldu Firtovi jeho jediný syn, prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc. (1927-2016). Kariéra tohoto předního evropského kardiochirurga vyvrcholila 31. ledna 1984 první úspěšnou transplantaci srdce ve východním bloku, kterou jako operatér provedl se svým týmem v IKEMu.