Ministryně obrany Jana Černochová dnes, 1. července 2024 uvedla do funkce nového ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) plukovníka a neurochirurga Václava Masopusta. Ten střídá profesora Miroslava Zavorala, který se k 30. červnu rozhodl sám odejít z vedení, z nemocnice ale neodchází. 

Pane plukovníku, dnešním dnem nastupujete do čela Ústřední vojenské nemocnice v Praze, která má vysokou prestiž a tradici jedné z nejlepších nemocnic v České republice. Přeji vám proto hodně sil do nové služby,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová při předání jmenovacího dekretu a uvedení do funkce. „Mohu vás ujistit, že Ministerstvo obrany bude nadále podporovat projekty pro rozvoj Ústřední vojenské nemocnice v Praze a věřím, že pod vaším vedením si nemocnice i nadále ponese punc pověstné špičkové a bezpečné péče,“ dodala ministryně.

Václav Masopust byl jmenován na základě splnění veškerých požadavků kladených na uchazeče přihlášené do výběrového řízení vypsaného Ministerstvem obrany koncem května. „Je pro mě čest stanout v čele nemocnice s tak vysokým kreditem. Nezastírám, že jsem si vědom náročných úkolů, které před nemocnicí stojí v této nelehké době, kdy se válčí na Ukrajině i v dalších částech světa. Uvědomuji si také, jak je obtížné nastupovat po takové osobnosti, jakou je profesor Zavoral. Mohu zde slíbit, že nemocnici povedu s nejlepším vědomím tak, aby si nadále uchovala svou pověstnou kvalitu zdravotních služeb,“ prohlásil nový ředitel ÚVN Václav Masopust. Od ledna 2024 až do konce června řídil Vojenskou nemocnice Brno. Ministerstvo obrany počítá, že během letních měsíců vypíše řádné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele brněnské vojenské nemocnice.

Ministryně obrany při uvedení nového ředitele ÚVN také poděkovala Miroslavu Zavoralovi, který vedl ÚVN od 1. července 2010 do 30. června 2024. „Za tu dobu prošla nemocnice řadou výzev a proměn, které vedení zvládlo. Pane profesore, děkuji vám proto za dlouholetou službu v čele nemocnice a přeji úspěch v dalším profesním i osobním životě,“ uvedla Jana Černochová a prozradila, že profesor Zavoral setrvá ve vojenské nemocnici v Praze jako přednosta Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN a Centra gastrointestinální onkologie 1. LF UK a ÚVN a plánuje během následujících let předávat zkušeností dalším generacím lékařek a lékařů, a to zejména v oblasti onkologie.

Kdo je nový ředitel
Plukovník MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M DBA. vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1995 pracoval na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN. Od ledna 2024 působil jako ředitel Vojenské nemocnice Brno. Je členem České neurochirurgické společnosti České neurologické společnosti, České spondylochirurgické společnosti, Společnosti pro léčbu bolesti, od roku 2021 je předsedou Sboru hlavních odborníků vojenských zdravotních sil. Je spoluautorem tří odborných publikací z oboru neurochirurgie a autorem několika desítek recenzovaných článků v českých i zahraničních časopisech zaměřených zejména na chirurgickou léčbu bolesti a neuromodulace. V dosavadní kariéře byl vyznamenán Medailí Za služby v ozbrojených silách I. II. a III. stupně a Medailí Severoatlantické aliance a účastnil se několika vojenských misí.

O Ústřední vojenské nemocnici
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze je jedinou z fakultních nemocnic v ČR, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zařízením AČR, výzkumnou organizací ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie; zajišťuje dospělým osobám komplexní zdravotní péči ve všech oborech, s výjimkou porodnictví, kardiochirurgie a léčby závažných popálenin – příslušníkům AČR a dalších složek ozbrojených sil a IZS i civilnímu obyvatelstvu, v řadě subspecializací z celé ČR. Působí zde 11 klinik všech tří lékařských fakult Univerzity Karlovy a více než 40 specializovaných oddělení.