Pohotovostní služba pro dospělé

CH2 Lékařská pohotovostní služba

Akutní péče pro dospělé.

Ordinační hodiny: Pracovní dny: 18.00 – 6.00
  Dny volna: 7.00 – 7.00 dne následujícího
Kontakt: Ambulance +420 973 203 571

Pro obecné informace kontaktujte Asistenční a informační centrum +420 973 208 333.

V pracovní době je zde dislokována akutní "žurnální" ambulance Interní kliniky ÚVN.

Poplatek za LPS je stanoven zákonem 261/2007 a činí 90 Kč.

 

Ústřední vojenská nemocnice zajišťuje pro občany Lékařskou pohotovostní službu (LPS) za přispění Magistrátu HMP a MČ Prahy 6.