plk. MUDr. Martin Hříbek

alt


Vzdělání

1996 Lékařská fakulta University Masarykovy Brno, obor všeobecné lékařství
  specializovaná způsobilost pro obory všeobecné lékařství a vnitřní lékařství


Profesní historie

1997 – 2000 lékař VLA JEP na postgraduální stáži v ÚVN Praha
2000 – 2002 vedoucí starší lékař CAZP ÚVN Praha
2002 - 2005 lékař I. interního oddělení a IK ÚVN Praha
2005 – 2007 zástupce primáře CAZP ÚVN Praha
8 - 12/2007 vedoucí lékař Oddělení dočasně hospitalizovaných pacientů české polní nemocnice Kábul (mise ISAF Afganistan)
od 2008 primář SAZP ÚVN Praha


Odborná angažovanost (členství ve)
Česká lékařská společnost  JEP, Česká kardiologická společnost

Výuková činnost
akreditace MZ k postgraduální výuce v oboru všeobecné lékařství.

Osvědčení
2000 licence ČLK k výkonu lékařské praxe – všeobecné lékařství
2005 licence ČLK k výkonu lékařské praxe – vnitřní lékařství

Publikační činnost

1)   Hříbek, Krajči
Kuřáctví a zdravotní stav vojáků z povolání
Praha, mezinárodní konference „Kouření a tabák“ ČSL JEP,1.9.2000

2)    Hříbek, Krajči,  Klein, Kostka
Kouření a zdravotní stav důstojníků MO a GŠ
Medicina Militaris Slovaca 3/2001, s.16-21

3)    Hříbek, Krajči, Klein
1/ Význam diagnostiky a léčby chlamydiových infekcí v klinické praxi
2/ Zhodnocení tříleté preventivní péče o důstojníky MO
10.10.2001,  47.konference voj. internistů Plzeň

4)   Hříbek, Krajči, Klein, Štěpánková
Význam diagnostiky a léčby chlamydiových infekcí v klinické praxi
6.11.2001:4.kongres voj.internistů, Nová Poljanka, Slovensko

5)   Hříbek, Krajči, Klein, Štěpánková
Zhodnocení tříleté preventivní péče o důstojníky MO
6.11.2001:4.kongres voj.internistů, Nová Poljanka, Slovensko


6)    Hříbek, Krajči, Kabíčková
Význam diagnostiky a léčby chlamydiových infekcí v klinické praxi
2.12.2001: Brno, mezinár.konference „Chlamydiové infekce“

7)   Hříbek, Krajči, Klein
Incidence a prevalence civilizačních rizikových faktorů u důstojníků AČR   
v průběhu 4 let  sledovaných v CAZP ÚVN Praha
12.12.2001: Praha, 2. konference společnosti voj.lékařů ČSL JEP

8)   Peterka, Hříbek
Využití  a.radialis při SKG a koron.intervencích
7.10.2003, Bratislava, 6.mezinárodní konference voj. Internistů

9)   Hříbek, Krajči, Klein, Štěpánková    
Výskyt rizik.faktorů aterogeneze u důstojníků MO a GŠ v letech 1999-2001
Voj. Zdravotnické listy 5/2003, s.213-216

10)   Hříbek, Krajči, Peterka
Výskyt chlamydiových infekcí v souboru vyšetřených pacientů s akutním  
koron.syndromem
14.10.2004, Šp.Mlýn, 50.konference voj. Internistů

11)   Hříbek, Krajči, Klein
Incidence a prevalence rizik.faktorů aterogeneze u VZP sledovaných v CAZP ÚVN  
Praha v letech 1999-2003
14.10.2004, Šp.Mlýn, 50.konference voj. Internistů

12)   Kotík, Hříbek, Kačírková
Je ACEI indikován u každého pacienta s ICHS?
14.10.2004, Bedřichov, 50.konference voj.internistů

13)   Krajči, Hříbek, Peterka, Rosina
Incidence and prevalence of risk factors in atherogenesis among Czech military  
officers
27.-29. 9.2005, Tel Aviv, 4th International Meeting Intensive cardiac Care, Book of    
abstracts p. 79P031

14)   Krajči, Hříbek, Rosina
Incidence of Chlamydia pneumaoniae infection in military officers with acute
coronary syndrome
27.-29. 9.2005, Tel Aviv, 4th International Meeting Intensive cardiac Care, Book of   
abstracts p. 79P032

15)   Hříbek, Krajči, Luhan, Klein
Vyhodnocení léčby hypertenze u důstojníků v péči CAZP ÚVN Praha
13.10.2005, Brno, 51.konference voj.internistů

16)   Hříbek, Krajči, Klein
Vyhodnocení léčby hypertenze u důstojníků v péči CAZP ÚVN Praha v roce 2004
2.12.2005, Šp.Mlýn, IX. Kongres o aterosklerose ČSAT, posterová prezentace

17)   Hříbek, Krajči, Luhan, Klein
Vyhodnocení léčby HLP u důstojníků v péči CAZP ÚVN Praha
12/2006, X. Kongres o aterosklerose ČSAT, posterová prezentace

18)   Hříbek, Krajči, Luhan, Klein
Vyhodnocení léčby HLP u důstojníků v péči CAZP ÚVN Praha
Kazuistiky v diabetologii 1/2006, s. 34-37

19)   Hříbek, Krajči, Adámek
Primární hyperparathyreóza
Kazuistiky v diabetologii 3/2006, s. 24-26

20)   Hříbek, Krajči, Luhan, Klein
Výskyt hyperlipoproteinemie u důstojníků AČR
29.11. – 1.12.2006, Bedřichov, 52.konference voj.internistů

21)   Hříbek, Krajči, Luhan, Klein
Vybrané rizikové faktory aterogeneze v primární prevenci důstojníků AČR
29.11. – 1.12.2006, Bedřichov, 52.konference voj.internistů

22)   Hříbek, Krajči, Adámek
Primární hyperparathyreosa
29.11. – 1.12.2006, Bedřichov, 52.konference voj.internistů

23)   M.Krajciova 1 , L. Krajci 1, M. Hribek 1, J. Luhan 1,  M.A. Rada 2,  F. Pudil 3
Selected  Atherosclerosis Risk Factors in Primary Prevention  among    
Czech Military Officers
Tel Aviv – Meeting Intensive Cardiac care,  posterová prezentace, září 2007

24)    M.Krajciova 1  L. Krajci 1, M. Hribek 1, J. Luhan 1,  M.A. Rada 2,  F. Pudil  
KRAJČIOVÁ, M., KRAJČI, L., HŘÍBEK, M., LUHAN, J., PUDIL, F.
Use of  PRIME MD for screening of depression in preventive health program     
among Czech military officers in 2006-2007.
50. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13. ledna 2008, Lázně                
Jeseník

25)  L. Krajci 1, M. Hribek 1, J. Luhan 1,  M.A. Rada 2,  F. Pudil 3
Incidence and treatment of dyslipidemia in the Czech army officers.
EuroPrevent Congress, Madrid  19-21.4.2007, posterová prezentace,

26)   M.Krajciova 1 , L. Krajci 1, M. Hribek 1, J. Luhan 1,  M.A. Rada 2,  F. Pudil 3
Selected  Atherosclerosis Risk Factors in Primary Prevention  among    
Czech Military Officers
Acute cardiac care, Nr.3, 2007, vol. 9,   ISSN 1748-2941

27)  L. Krajci 1, M. Hribek 1, J. Luhan 1,  M.A. Rada 2,  F. Pudil 3
Incidence and treatment of dyslipidemia in the Czech army officers.
European Journal of Cardiovascular prevention and rehabilitation, apr. 2007, vol. 14,   
suplement 1, ISSN 1741-8267

28)  L. Krajci 1, M. Hribek 1, K. Peterka 1,  J.Rosina 2
Incidence of  Chlamydia pneumoniae infection in military officers with acute
coronary syndrome.
International Review of the armed forces medical services, dec.2007, vol. 80/4,
195-197.

29)  Hříbek
Zkušenosti internisty z nasazení v české polní nemocnici Kábul v roce 2007.
10/2008,  54.sjezd voj.internistů Bedřichov

30)  Hříbek, Krajči, Lexová, Luhan.
Obezita a nadváha: vliv na hperlipoproteinemie.
10/2008,  54.sjezd voj.internistů Bedřichov

31)  Hříbek, Krajči, Lexová, Luhan.
Incidence a prevalence rizikových faktorů aterogeneze u VZP sledovaných                 
v  CAZP  ÚVN Praha v letech 1999-2007.
10/2008,  54.sjezd voj.internistů Bedřichov

32) Lexová, Krajči, Hříbek
Kasuistika pacienta se sekundární hypertenzí při primárním hyperaldosteronismem.
10/2008,  54.sjezd voj.internistů Bedřichov

33)  Hříbek
Zkušenosti internisty z nasazení v české polní nemocnici Kábul v roce 2007.
11/2008, Sjezd voj.lékařů Hradec Králové

34)  Hříbek, Krajči, Lexová, Luhan.
Obezita a nadváha: vliv na hperlipoproteinemie.
11/2008, Sjezd voj.lékařů Hradec Králové

35)  Hříbek, Krajči, Lexová, Luhan.
Incidence a prevalence rizikových faktorů aterogeneze u VZP sledovaných                 
v  CAZP  ÚVN Praha v letech 1999-2007.
11/2008, Sjezd voj.lékařů Hradec Králové

36)  Kašpárek, Hříbek, Krajči, Luhan, Lexová
Výskyt a eradikace HP u důstojníků AČR na oddělení CAZP ÚVN Praha
11/2009, Sjezd voj.lékařů Hradec Králové

37)  Hříbek, Lexová, Krajči, Šípek, Kettnerová
Výsledky provádění testu na okultní krvácení ve stolici v primární praxi
10/2010, Sjezd voj.lékařů Hradec Králové

38)  Hříbek, Lexová, Krajči, Šípek, Kettnerová
Výsledky provádění testu na okultní krvácení ve stolici v primární praxi
1.-3.12.2010, Bedřichov, 56.konference voj.internistů