Vážení kolegové,
zveme vás na vzdělávací akci pro lékaře, která je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

 

Pořadatel: Psychiatrické oddělení ÚVN Praha
Odborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře
Místo a čas konání: 3. září 2020 od 14:00 hod v knihovně psychiatrického odd., pavilon C5, patro -1, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
Program na téma: Neuromodulační léčba nejen závažných neuropsychiatrických stavů
Přednáší: MUDr. Jakub Albrecht

 

Účastnický poplatek nebude vyžadován

Přihláška

 

Vzdělávací akce nebude doplněna komerční prezentací.
Akce bude ohodnocena 2 kredity.