a) Vzdělávací progamy 2011-2015 - základní obory

OBOR TYP* ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST DO PRACOVIŠTĚ
Anesteziologie a intenzivní medicína II.typ MZDR 4499/2014-5/VLP 8.4.2022 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Dermatovenerologie II.typ MZDR 13716/2016-3/VLP 16.6.2024 Dermatovenerologické oddělení
Diabetologie a Endokrinologie II.typ, I.typ 12645/2011/VZV 13.5.2019 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Gastroenterologie II.typ MZDR 71641/2015-3/VLP 24.2.2026 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Gynekologie a porodnictví I.typ MZDR 21592/2015-11/VLP 15.12.2024 Gynekologická klinika 3. LF UK a UVN
Hematologie a transfuzní lékařství I.typ
II. typ
MZDR 18455/2015-5/VLP 27.1.2023 Oddělení hematologie a krevní transfuze
Chirurgie II.typ MZDR 400/2016-2/ VLP 20.1.2025 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Infekční lékařství II.typ MZDR 18975/2017-3/VLP 30.6.2024 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Kardiologie bez typu MZDR 27510/2016-2/VLP 28.12.2024 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Klinická biochemie I.typ MZDR 38696/2016-3/VLP 23.2.2025 Centrální laboratoře
Klinická farmacie bez typu MZDR 45977/2013-2/VLP 10.2.2022 Oddělení klinické farmacie
Klinická psychologie bez typu MZDR 9398/2017-2/ONP 30.4.2022 Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
Lékařská mikrobiologie AP pro základní přípravu MZDR 60136/2014-5/VLP 5.8.2023 Oddělení klinické mikrobiologie
Nefrologie I.typ MZDR 78965/2015-2/VLP 13.7.2025 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Nemocniční lékárenství bez typu MZDR 401/2016-3/VLP 14.7.2024 Nemocniční lékárna
Neurochirurgie bez typu MZDR 75113/2015-2/VLP 10.5.2026 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Neurologie II.typ MZDR 13785/2014-6/VLP 15.7.2022 Neurologické oddělení
Oftalmologie III.typ MZDR 22107/2016-3/VLP 2.11.2024 Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí III.typ MZDR 78961/2015-2/VLP 5.4.2025 Klinika ortopedie 1. LFUK a ÚVN
Otorinolarynolaryngologie a chirurgie hlavy a krku II.typ MZDR 51578/2014-2/VLP 5.12.2022 Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
Patologická anatomie I.typ MZDR 30193/2016-2/VLP 16.2.2025 Oddělení patologie
Psychiatrie bez typu MZDR 14329/2016-2/VLP 15.6.2024 Psychiatrické oddělení
Radiologie a zobrazovací metody bez typu MZDR 75121/2015-3/VLP 2.5.2025 Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační a fyzikální medicína II.typ MZDR 78963/2015-3/VLP 10.5.2024 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Revmatologie

ambulantní zařízení
bez typu

MZDR 45161/2015-3/VLP 13.6.2024 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Soudní lékařství II.typ MZDR 8206/2016-2/VLP 9.5.2024 Vojenský ústav soudního lékařství
Traumatologie II.typ MZDR 70228/2015– 2/VLP 9.12.2024 Traumacentrum
Urgentní medicína bez typu MZDR 70227/2015-2/VLP 21.12.2024 Emergency
Urologie II.typ MZDR 55375/2014-2/VLP 23.12.2022 Urologické oddělení
Veřejné lékárenství bez typu MZDR 20588/2016-2/VLP 14.7.2024 Veřejná lékárna
Vnitřní lékařství II.typ MZDR 78966/2015-3/VLP 18.4.2024 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Všeobecné praktické lékařství bez typu MZDR 75125/2015-2/VLP 16.3.2022 Centrum ambulantní zdravotní péče


aa) Vzdělávací programy 2011 - 2015 - certifikované kurzy

OBOR TYP* ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST DO PRACOVIŠTĚ
Intenzivní medicína - certifikovaný kurz Anesteziologický modul I.typ 66359/2011/VZV 12.2.2018 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN 
Intervenční radiologie - certifikovaný kurz bez typu MZDR 75120/2015-4/VLP 14.7.2022 Radiodiagnostické oddělení
Korektivní dermatologie - certifikovaný kurz I.typ MZDR 40030/2016-9/VLP 28.2.2021 Dermatovenerologické oddělení
Neuroradiologie - certifikovaný kurz  bez typu MZDR 75123/2015-3/VLP 15.7.2022 Radiodiagnostické oddělení
Onkochirurgie - certifikovaný kurz I.typ 71200/2011/VZV 21.12.2017 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN 
Spondylochirurgie- certifikovaný kurz Bez typu MZDR 71975/2016-3/VLP 1.7.2022 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Vaskulární intervenční radiologie - certifikovaný kurz Bez typu MZDR 6514/2017-3/VLP 1.7.2021 Radiodiagnostické oddělení

 

b) Vzdělávací programy 2018 - základní kmen

KMEN Obory + obory 6 MĚSÍCŮ ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST OD
DO
PRACOVIŠTĚ
Anesteziologický Anesteziologie a intenzivní medicína
Urgentní medicína
MZDR 34704/2021-3/VLP 10.11.2021
10.11.2026
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Dermatovenerologický Dermatovenerologie MZDR 35176/2023-2/OLP 31.1.2024
31.1.2029
Dermatovenerologické oddělení
Gynekologicko-porodnický Gynekologie a porodnictví MZDR 40142/2021-3/VLP 1. 1. 2022
1. 1. 2027
Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN
Hygienicko-epidemiologický Hygiena a epidemiologie MZDR 27288/2023-2/OLP 22.11.2023
22.11.2028
Oddělení nemocniční hygieny
Chirurgický

Chirurgie
Gastroenterologie

MZDR 38757/2021-2/VLP

31.12.2021
31.12.2026

 

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Interní Vnitřní lékařství
Neurologie
Dia. a endokr.
Gastroenterologie
Geriatrie
Hemat. a tranfuz. lékař.
Infekční lékařství
Kardiologie
Klinická biochemie
Lékařská mikrobiologie
Nefrologie
Rehab. a fyzik. medicína
Revmatologie
Urgentní medicína
MZDR 38771/2021-5/VLP 31.12.2021
31.12.2026
Neurologické oddělení ÚVN
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Oddělení klinické biochemie
Oddělení lékařské mikrobiologie
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Emergency ÚVN
Lékárenský Praktické lékárenství MZDR 14992/2022 -2/OLP 22.6.2023
22.6.2028
Nemocniční lékárna ÚVN
Veřejná lékárna ÚVN
Macilofaciálněchirurgický Maxilofaciální chirurgie hlavy a krku MZDr 51356/2018-5/OLP 13.2.2024
13.2.2029
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
Neurochirurgický Neurochirurgie MZDR 1304/2022-2/VLP 8.3.2022
8.3.2027
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Neurologický Neurologie
Rehabilitační a fyzikální medicína
MZDR 45971/2021-3/VLP

8.3.2022
8.3.2027

Neurologické oddělení
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Oftalmologický Oftalmologie MZDR 33502/2023-2/OLP 16.12.2023 16.12.2028 Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Ortopedický Ortopedie
Rehabilitační a fyzikální medicína
MZDR 34705/2021-2/VLP

10.11.2021
10.11.2026

Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Otorinolaryngologický Otorinolarynolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MZDR 45981/2021-3/VLP 23.3.2022
23.3.2027
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
Patologický Soudní lékařství
Patologie
MZDR 51355/2018-2 a 3/VLP 8.3.2022
8.3.2027
Oddělení patologie
Vojenský ústav soudního lékařství
Psychiatrický Psychiatrie MZDR 45664/2021-3/VLP 16.2.2022
16.2.2027
Psychiatrické oddělení
Radiologický Radiologie a zobrazovací metody  MZDR 42598/2021-3/VLP 16.2.2022
16.2.2027
Radiodiagnostické oddělení
Technologicko - laboratorní Farmaceutická technologie MZDr 36779/2023-2/OLP 13.2.2024
13.2.2029
Nemocniční lékárna
Urologický Urologie MZDR 40144/2021-2/VLP 31.12.2021
31.12.2026
Urologické oddělení
Všeobecné praktické lékařství Všeobecné praktické lékařství MZDR 31159/2023-6/OLP   Centrum ambulantní zdravotní péče

 

c) Vzdělávací programy 2019 – specializovaný výcvik

OBOR TYP* ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST OD DO PRACOVIŠTĚ
Anesteziologie a intenzivní medicína II. typ MZDR 41745/2021-2/VLP 5.5.2022
5.5.2027
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Dermatovenerologie  I. typ  MZDR 20734/2019-3/VLP 29.12.2020
29.12.2025
Dermatovenerologické oddělení
Endokrinologie a diabetologie Endokrinol. II. typ
Dienetologie II. typ
MZDR 15450/2022-4/VLP 21.12.2022
22.12.2027
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Gastroenterologie  II. typ MZDR 14531/2022-3/VLP 8.12.2022
8.12.2027
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN 
Geriatrie  I. typ MZDR 17784/2019-4/VLP 2.3.2021
2.3.2026
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Hematologie a
transfuzní lékařství
Hematologie I. typu MZDR 20430/2019-5/VLP 29.12.2020
29.12.2025
Oddělení hematologie a krevní transfuze
Gynekologie a porodnictví I. typ MZDR 27879/2019-5/VLP 8.3.2022
8.3.2027
Gynekologická klinika 3. LF UK a UVN
Hygiena a epidemiologie bez typu MZDR 35320/2019-3/VLP 5.12.2020
5.12.2025
Oddělení nemocniční hygieny
Chirurgie Akreditované zařízení pro část 2.2.b) MZDR 41335/2021-2/VLP 8.3.2022
8.3.2027
Chirurgická klinika 2. LF UK a UVN
Infekční lékařství II. typ MZDR 30632/2022-4/OLP 21.4.2023
21.4.2028
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Kardiologie  bez typu MZDR 14530/2022-3/VLP 29.11.2022
29.11.2027
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Klinická biochemie II. typ MZDR 17141/2019-2/VLP 27.10.2020
27.10.2025
Centrální laboratoře
Klinická farmacie II. typ MZDR 51198/2020-2/VLP 26.3.2021
26.3.2026
Oddělení klinické farmacie
Lékařská mikrobiologie AP pro komplexní přípravu MZDR 17140/2019-2/VLP 7.11.2020
7.11.2025
Centrální laboratoře
Nefrologie  II. typ MZDR 17139/2019-2/VLP 29.12.2020
29.12.2025
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN 
Neurochirurgie  bez typu MZDR 1302/222-4/VLP 3.2.2023
3.2.2028
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Neurologie  bez typu MZDR 36850/2019-3/VLP 29.6.2021
29.6.2026
Neurologické oddělení
Oftalmologie  III. typ MZDR 32162/2019-5/VLP 16.2.2022
16.2.2027
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí  III. typ MZDR 38762/2021-3/VLP 16.2.2022
16.2.2027
Klinika ortopedie 1. LFUK a ÚVN 
Otorinolarynolaryngologie a chirurgie hlavy a krku II.typ MZDR 17138/2019-2/VLP 27.10.2020
27.10.2025
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
Patologie  bez typu MZDR 26992/2019-2/VLP 5.12.2020
5.12.2025
Oddělení patologie
Praktické lékárenství bez typu MZDr 18890/2021-4/VLP

10.11.2021
10.11.2026

Nemocniční lékárna ÚVN

Psychiatrie II.typ
Praxe v neuropsychiatrickém pomezí
MZDR 32351/2019-4/VLP 4.9.2021
4.9.2026
Oddělení psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody III. typ  MZDR 26988/2019-2/VLP 10.9.2020
10.9.2025
Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační a fyzikální medicína  II. typ MZDR 20735/2019-3/VLP 5.12.2020
5.12.2025
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Revmatologie Ambulantní zařízení MZDR 26984/2019-2/VLP 29.12.2020
29.12.2025
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Soudní lékařství  II. typ MZDR 26987/2019-3/VLP 20.8.2021
20.8.2026
Vojenský ústav soudního lékařství
Urgentní medicína I.typ
II. typ
MZDR 36205/2019-2/VLP 20.3.2021
20.3.2026
Emergency
Urologie II.typ MZDR 42021/2019-4/VLP 18.8.2021
18.8.2026
Urologické oddělení 
Vnitřní lékařství bez typu MZDR 15452/2022-4/VLP 20.12.2022
20.12.2027
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Všeobecné praktické lékařství bez typu MZDR 3675/2019-3/VLP 19.3.2019
19.3.2025
Centrum ambulantní zdravotní péče

 

d) Vzdělávací programy - nástavbový obor

OBOR TYP* ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST OD DO PRACOVIŠTĚ
Onkochirurgie II.typ MZDR 34412/2017-
5/VLP
16.8.2022
16.8.2027
Chirurgická klinika 2. LF UK a UVN
Spondylochirurgie bez typu MZDR 26871/2022-
6/OLP
25.2.2023
25.2.2028
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Nemocniční lékárenství II.typ MZDR 33114/2022-
6/OLP
22.2.2023
22.2.2028
Nemocniční lékárna ÚVN
Intervenční radiologie bez typu MZDR 37694/2022-3/OLP

21.6.2023
21.6.2028

Radiodiagnostické oddělení
Paliativní medicína bez typu MZDR 17151/2023-2/OLP

22.12.2023
22.12.2028

Oddělení paliativní péče

Aktualizace ke dni 9. 4. 2024