a) Vzdělávací progamy 2011-2015

OBOR TYP* ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST DO PRACOVIŠTĚ
Anesteziologie a intenzivní medicína II.typ MZDR 4499/2014-5/VLP 8.4.2022 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Dermatovenerologie II.typ MZDR 13716/2016-3/VLP 16.6.2024 Dermatovenerologické oddělení
Diabetologie a Endokrinologie II.typ, I.typ 12645/2011/VZV 13.5.2019 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Gastroenterologie II.typ MZDR 71641/2015-3/VLP 24.2.2026 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Gynekologie a porodnictví I.typ MZDR 21592/2015-11/VLP 15.12.2024 Gynekologická klinika 3. LF UK a UVN
Hematologie a transfuzní lékařství I.typ MZDR 18455/2015-5/VLP 27.1.2023 Oddělení hematologie a krevní transfuze
Chirurgie II.typ MZDR 400/2016-2/ VLP 20.1.2025 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Infekční lékařství II.typ MZDR 18975/2017-3/VLP 30.6.2024 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Intenzivní medicína - certifikovaný kurz Anesteziologický modul I.typ 66359/2011/VZV 12.2.2018 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Intervenční radiologie - certifikovaný kurz bez typu MZDR 75120/2015-4/VLP 14.7.2022 Radiodiagnostické oddělení
Kardiologie bez typu MZDR 27510/2016-2/VLP 28.12.2024 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Klinická biochemie I.typ MZDR 38696/2016-3/VLP 23.2.2025 Centrální laboratoře
Klinická farmacie bez typu MZDR 45977/2013-2/VLP 10.2.2022 Oddělení klinické farmacie
Klinická psychologie bez typu MZDR 9398/2017-2/ONP 30.4.2022 Ústřední lékařsko-psychologické oddělení
Korektivní dermatologie - certifikovaný kurz I.typ MZDR 40030/2016-9/VLP 28.2.2021 Dermatovenerologické oddělení
Lékařská mikrobiologie AP pro základní přípravu MZDR 60136/2014-5/VLP 5.8.2023 Oddělení klinické mikrobiologie
Nefrologie I.typ MZDR 78965/2015-2/VLP 13.7.2025 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Nemocniční lékárenství bez typu MZDR 401/2016-3/VLP 14.7.2024 Nemocniční lékárna
Neurochirurgie bez typu MZDR 75113/2015-2/VLP 10.5.2026 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Neurologie II.typ MZDR 13785/2014-6/VLP 15.7.2022 Neurologické oddělení
Neuroradiologie - certifikovaný kurz bez typu MZDR 75123/2015-3/VLP 15.7.2022 Radiodiagnostické oddělení
Oftalmologie III.typ MZDR 22107/2016-3/VLP 2.11.2024 Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Onkochirurgie - certifikovaný kurz I.typ 71200/2011/VZV 21.12.2017 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí III.typ MZDR 78961/2015-2/VLP 5.4.2025 Klinika ortopedie 1. LFUK a ÚVN
Otorinolarynolaryngologie a chirurgie hlavy a krku II.typ MZDR 51578/2014-2/VLP 5.12.2022 Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
Patologická anatomie I.typ MZDR 30193/2016-2/VLP 16.2.2025 Oddělení patologie
Psychiatrie bez typu MZDR 14329/2016-2/VLP 15.6.2024 Psychiatrické oddělení
Radiologie a zobrazovací metody bez typu MZDR 75121/2015-3/VLP 2.5.2025 Radiodiagnostické oddělení
Rehabilitační a fyzikální medicína II.typ MZDR 78963/2015-3/VLP 10.5.2024 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Revmatologie

ambulantní zařízení
bez typu

MZDR 45161/2015-3/VLP 13.6.2024 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Soudní lékařství II.typ MZDR 8206/2016-2/VLP 9.5.2024 Vojenský ústav soudního lékařství
Spondylochirurgie- certifikovaný kurz Bez typu MZDR 71975/2016-3/VLP 1.7.2022 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Traumatologie II.typ MZDR 70228/2015– 2/VLP 9.12.2024 Traumacentrum
Urgentní medicína bez typu MZDR 70227/2015-2/VLP 21.12.2024 Emergency
Urologie II.typ MZDR 55375/2014-2/VLP 23.12.2022 Urologické oddělení
Vaskulární intervenční radiologie - certifikovaný kurz Bez typu MZDR 6514/2017-3/VLP 1.7.2021 Radiodiagnostické oddělení
Veřejné lékárenství bez typu MZDR 20588/2016-2/VLP 14.7.2024 Veřejná lékárna
Vnitřní lékařství II.typ MZDR 78966/2015-3/VLP 18.4.2024 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Všeobecné praktické lékařství bez typu MZDR 75125/2015-2/VLP 16.3.2022 Centrum ambulantní zdravotní péče


b) Vzdělávací programy 2018 - základní kmen

KMEN Obory + obory
6 MĚSÍCŮ
ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST DO PRACOVIŠTÉ
Anesteziologický Anesteziologie a intenzivní medicína
Urgentní medicína
MZDR 51265/2018-2/VLP 11.3.2024 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
Dermatovenerologický Dermatovenerologie MZDR 51357/2018-2/VLP 15.4.2024 Dermatovenerologické oddělení
Gynekologicko - porodnický Gynekologie a porodnictví MZDR 51272/2018-2/VLP 9.4.2024 Gynekologická klinika 3. LF UK a UVN
Hygienicko-epidemiologický Hygiena a epidemiologie    MZDR 8135/2019-2/VLP 11.4.2024 Oddělení nemocniční hygieny
Interní Vnitřní lékařství
Neurologie
Dia. a endokr.
Gastroenterologie
Geriatrie
Hemat. a tranfuz. lékař.
Infekční lékařství
Kardiologie
Klinická biochemie
Lékařská mikrobiologie
Nefrologie
Rehab. a fyzik. medicína
Revmatologie
Urgentní medicína
MZDR 51372/2018-2/VLP 11.4.2024 Neurologické oddělení ÚVN
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Oddělení klinické biochemie
Oddělení lékařské mikrobiologie
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Emergency ÚVN
Chirurgický Chirurgie
Gastroenterologie
MZDR 51358/2018-2/VLP 11.4.2024 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Neurologický Neurologie
Rehabilitační a fyzikální medicína
MZDR 51369/2018-2/VLP 11.4.2024 Neurologické oddělení
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Neurochirurgický Neurochirurgie
Gastroenterologie
MZDR 51353/2018-2 a 4/VLP 12.3.2024 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Oftalmologický Oftalmologie MZDR 51262/2018-2/VLP 11.3.2024 Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Ortopedický Ortopedie
Rehabilitační a fyzikální medicína
MZDR 51368/2018-2/VLP 11.4.2024 Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
Otorinolaryngologický Otorinolarynolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MZDR 51363/2018-2/VLP 11.3.2024 Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN
Patologický Soudní lékařství
Patologie
MZDR 51355/2018-2 a 3/VLP 11.3.2024 Oddělení patologie
Vojenský ústav soudního lékařství
Psychiatrický Psychiatrie MZDR 51366/2018-2/VLP 12.3.2024 Psychiatrické oddělení
Radiologický Radiologie a zobrazovací metody MZDR 51360/2018-2/VLP 12.3.2024 Radiodiagnostické oddělení
Urologický Urologie MZDR 51270/2018-2/VLP 11.3.2024 Urologické oddělení
Všeobecné praktické lékařství Všeobecné praktické lékařství MZDR 51371/2018-2/VLP 27.3.2024 Centrum ambulantní zdravotní péče


c) Vzdělávací progamy 2018 – specializovaný výcvik

OBOR TYP* ČÍSLO ROZHODNUTÍ PLATNOST DO PRACOVIŠTĚ
Všeobecné praktické lékařství bez typu MZDR 3675/2019-3/VLP 25.2.2025 Centrum ambulantní zdravotní péče