Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN je moderní pracoviště, vybavené špičkovou technikou, s vynikajícím zázemím chirurgických a interních oborů a laboratoří Ústřední vojenské nemocnice a dalších spolupracujících pracovišť, které přijímá všechny pacientky bez omezení. Poskytujeme léčebně preventivní péči v oboru gynekologie, v ambulantním i lůžkovém režimu.

Klinika se specializuje na léčbu nezhoubných i zhoubných nádorů dělohy, vaječníků, vejcovodů, pochvy i zevního genitálu, na léčbu endometriózy, hormonálních poruch, infertility, poruch pánevního dna, močové inkontinence, onemocnění prsu. Provádíme kompletní škálu gynekologických operací - operace minimálně invazivní (hysteroskopické, laparoskopické, robotické), operace prováděné otevřenou cestou břišním řezem, operace vaginální cestou, veškeré malé gynekologické výkony (ošetření děložního čípku, kyretáže, umělé ukončení těhotenství), sterilizace a vybrané plastické operace, a to vždy s ohledem na individuální situaci, nález a přání pacientky. Naší superspecializací je robotická operativa - pomocí robotického systému da Vinci® provádíme zejména operace pro zhoubné nádory děložního těla a hrdla. Díky intenzivní spolupráci s dalšími obory především se zdravotníky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Interní kliniky ÚVN se specializujeme na rizikové skupiny pacientek - pacientky s obezitou, pacientky starší nebo velmi staré a pacientky s přidruženými interními chorobami. 

Klinika je součástí systému pregraduální a postgraduální výuky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V návaznosti nemocnice i kliniky na Armádu České republiky spolupracujeme s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vzdělávání armádních specialistů v oboru Gynekologie a porodnictví.

 

Gynekologická klinika