Charakteristika:

Moderní gynekologické  pracoviště, vybavené špičkovou technikou, s vynikajícím  zázemím ostatních chirurgických a interních oborů a laboratoří Ústřední vojenské nemocnice a dalších spolupracujících pracovišť,  které přijímá všechny pacientky bez omezení.  Poskytujeme léčebně preventivní péči v oboru gynekologie, a to v režimu lůžkovém i ambulantním. Provádíme kompletní škálu gynekologických operací včetně operací onkogynekologických.

Gynekologická klinika

Jde o operace minimálně invazivní (hysteroskopické,  laparoskopické, robotické),  dále operace prováděné otevřenou cestou břišním řezem,  operace vaginální cestou,  urogynekologické operace, veškeré malé gynekologické výkony (ošetření děložního čípku, kyretáže,  umělé  ukončení těhotenství),  sterilizace a také vybrané  plastické operace  a to vždy s ohledem na individuální situaci, nález a přání pacientky. Naší superspecializací je  robotická operativa   -  pomocí robotického systému da Vinci® provádíme zejména radikální operace pro karcinom děložního těla nebo karcinom děložního hrdla. Díky erudici spolupracujících lékařů Kliniky anesteziologie  a resuscitace a Interní kliniky se můžeme   specializovat také na pacientky starší nebo velmi staré, pacientky s přidruženými interními chorobami a pacientky s nadváhou.

Klinika je integrována do pregraduální i postgraduální výuky  3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V návaznosti nemocnice i kliniky na Armádu České republiky spolupracujeme s  Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vzdělávání armádních specialistů v oboru Gynekologie a porodnictví .