Oddělení je umístěno v budově pavilónu CH2 s bezprostřední návazností na oddělení příjmu Emergency i na lůžka sdružených oddělení intenzivní péče. Detašovaná pracoviště jsou umístěna v pavilonu A1 (ortopedický rentgen a denzitometrie) a v pavilonu C5 (magnetická rezonance 2).

Image

RDG oddělení zabezpečuje diagnostická a terapeutická vyšetření v rámci intervenční radiologie v celém rozsahu radiodiagnostiky. RDG pracoviště je komplementární oddělení s ambulantním provozem a pohotovostní službou. Pracoviště je plně digitalizované a připojené na celorepublikovou obrazovou síť – ePACS. Odborná činnost oddělení je zabezpečována nepřetržitě 24 hodin denně. Ve všech prostorách oddělení platí obecné zásady vzhledem k právům a povinnostem pacientů (zákaz používání mobilních telefonů, zákaz kouření ve všech prostorách oddělení). Pacienti jsou vyšetřováni podle zásad radiační ochrany pacienta před ionizujícím zářením a dle norem radiační hygieny stanovených v Atomovém zákonu a ostatních souvisejících právních předpisech. Přednostně jsou vyšetřováni urgentní stavy - pacienti z oddělení Emergency a statimová vyšetření. Tímto může dojít k posunu začátku vyšetření u pacientů objednaných na určitou hodinu. Výsledky akutních statimových vyšetření jsou k dispozici ihned po vyšetření a zpracování rdg dokumentace. Výsledky nestatimových a objednávaných vyšetření jsou k dispozici do 24 hodin, eventuálně do následujícího pracovního dne. U objednaných pacientů ve vážném zdravotním stavu je nutný doprovod, případně vyšetření zajistit přes oddělení Emergency. RDG oddělení nemá možnost zajistit nad těmito pacienty dohled. Všechny výkony a vyšetření jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Radiodiagnostické oddělení ÚVN získalo od Ministersva zdravotnictví ČR Osvědčení o splnění podmínek a zařazení pracoviště do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic.


Číst dál …

 

 

Ambulance, odborné poradny

Recepce RDG oddělení

CH2 přízemí

Zabezpečuje objednávání a evidenci pacientů na klasické RTG snímky, vylučovací urografie, a ultrazvuková vyšetření (UZ). Součástí pracoviště je digitalizovaný obrazový archiv a archiv nálezů. Pracovníci recepce rovněž zabezpečují zaznamenání obrazové dokumentace na CD.

Pracoviště skiaskopie a intervenčních výkonů

CH2 přízemí

Multifunkční pracoviště zabezpečující vyšetření zažívacího traktu v celém rozsahu, s možností provádění složitých intervenčních výkonů na cévách, orgánech zažívacího traktu a páteřním kanálu.

CT pracoviště

CH2 přízemí

Oddělení má k dispozici dva moderní CT přístroje (Toshiba Aquilion One a Siemens Somatom Sensation) , sloužící k vyšetřování orgánů celého těla, s minimální radiační zátěží. Dominantní vyšetřovanou oblastí jsou orgány hlavy, břicha a hrudníku. Specializuje se na provádění CT angiografií a provádíme i CT angiografie srdce na moderním 320 – řadém CT přístroji. Na pracovišti se rutinně provádějí speciální intervenční výkony podle nejmodernějších zkušeností a metod. Vyšetření objednáváme do2 týdnů.

UZ pracoviště

CH2 přízemí

Oddělení má k dispozici dva moderní UZ přístroje, sloužících převážně k diagnostice orgánů krku, břicha, měkkých tkání a orgánů malé pánve. Umožňuje i složitá přesná vyšetření cév (Doppler) a UZ vyšetření prsů. Vyšetření objednáváme do 1 měsíce u UZ vyšetření prsů je objednací doba delší.

Magnetická rezonance

CH2 přízemí - MR1

C5 suterén - MR2

Jedna z nejmodernějších diagnostických metod, která nezatěžuje pacienta rentgenovým zářením, slouží hlavně k diagnostice onemocnění mozku, páteřního kanálu, měkkých tkání a kloubů. Součástí přístroje jsou i složité vyšetřovací systémy k diagnostice onemocnění cév, orgánů hrudní a břišní dutiny a malé pánve. Provádíme i sofistikovaná peroperační vyšetření. Disponujeme dvěmi moderními přístroji firmy GE (Signa Discovery 450 1,5T a Signa HDxt 3T). Vyšetření na magnetické rezonanci provádíme i o víkendech.

Angiografické pracoviště - DSA

CH2 přízemí

Toto moderně vybavené pracoviště zajišťuje komplexní diagnosticko – terapeutickou péči u nemocí tepen a žil v celém rozsahu, s minimální zátěží pacienta. Počtem a náročností prováděných výkonů se řadí mezi přední pracoviště v republice. Pracoviště je vybaveno dvěma moderními DSA přístroji s flat panely a 3D rotací. V rámci tohoto pracoviště jsou prováděny složité neurointervenční výkony při léčbě onemocnění mozkových a míšních tepen a intervenční výkony na všech periferních tepnách. Dále jsou zde ambulantně zaváděny i.v. porty s objednací dobou do 2 týdnů.

Denzitometrie

A4 zvýšené přízemí

Pracoviště je umístěno v pavilonu A, vchod A4. Pacienti se objednávají telefonicky. Objednací doba na vyšetření je 1-2 týdny. Je vybavené nejmodernějším diagnostickým přístrojem ke zjišťování úbytku kostní hmoty v rámci osteoporózy, ke stanovení vhodné léčby.

Mamografické pracoviště

CH2 přízemí

Toto pracoviště zabezpečuje speciální vyšetřování a diagnostiku onemocnění prsu včetně intervenčních výkonů. Objednací doba na vyšetření je cca. dva týdny.

Provoz ambulantní části a pokyny pro pacienty:

Image

Na ambulantně prováděná CT, MR a UZ vyšetření se pacienti objednávají předem osobně, nebo telefonicky na recepci RDG pracoviště - tel: 973 203 366, nebo kancelář oddělení – 973 203 371.

U akutních případů vyžadujících provedení požadovaného vyšetření přednostně, vzhledem k závažnému zdravotnímu stavu pacienta (statim) objednává vyšetření pouze indikující/ošetřující lékař, a to nejdřív po konzultaci s radiologem. Současně indikující/ošetřující lékař zajišťuje návaznou péči o tohoto pacienta po provedení vyšetření. 

Ordinační hodiny:

Po - čt: 7.00 - 15.45 hod
7.00 - 14.30 hod

Pohotovostní služba:

Po - čt: 15.45 - 7.00 hod
14.30 - 0.00 hod
So - Ne Nepřetržitá pohotovostní služba