• Moderní urologické pracoviště

  vybavené špičkovou technikou, které poskytuje komplexní urologickou péči.
  Urologická klinika je akreditovaným pracovištěm II. typu ve specializačním oboru urologie.

 • Robotické, laserové a miniinvazivní zákroky

  Superspecializací kliniky je oblast robotické, laserové, minimálně invazivní endoskopické a laparoskopické urologie. Tyto výkony představují většinu všech prováděných výkonů na naší klinice.

 • Centrum vysoce specializované onkourologické péče

  Urologická klinika se také zaměřuje na onkourologickou péči a má status Centra vysoce specializované onkourologické péče uděleného Ministerstvem zdravotnictví ČR

 • Pregraduální a postgraduální výuka

  Klinika je součástí systému pregraduální a postgraduální výuky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.