Moderní urologické pracoviště, vybavené špičkovou technikou, které přijímá všechny nemocné (na základě urologického doporučení) bez omezení. Superspecializací oddělení je oblast robotické, laserové, minimálně invazivní endoskopické a laparoskopické urologie, které představují 93 % všech výkonů.

V oblasti robotické urologie provádíme pomocí robotického systému Da Vinci zejména radikální operace prostaty pro karcinom, ledvinu šetřící operace pro nádorová onemocnění, rekonstrukční robotické operace horních močových cest apod. Vysoce výkonný 100 Watt holmiový laser slouží k operacím prostaty, kamenů v močových cestách, k rekonstrukčním operacím i operacím nádorů zejména v horních močových cestách. Kromě běžné endoskopické a laparoskopické operativy se věnujeme problematice složité litiázy (rigidní a flexibilní endoskopie a drcení ledvinných kamenů rázovou vlnou), obstrukcím a nádorům v horních močových cestách, laparoskopickým a retroperitoneoskopickým operacím, fotodynamické diagnostice nádorů močového měchýře, mikrochirurgickému řešení varikokély.