CH1 Umístění: budova CH1, patro -1

 

Přednosta: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Zástupce přednosty: MUDr. Pavel Voska
 
Objednávání pacientů: +420 973 203 251

 

Ambulance stomatochirurgie

Odbornost čelistní a obličejová chirurgie

Zajišťuje výkony:

  • čelistní a obličejová traumatologie
  • dentoalveolární chirurgie a dentální implantologie
  • chirurgické řešení nádorů v oblasti úst, čelistí a obličeje
  • chirurgické řešení čelistních anomálií
  • rekonstrukční výkony v oblasti úst, čelistí a obličeje
  • chirurgie base lební

 

Ordinační hodiny:

Pondělí MDDr. Kudrna Lumír

8:30 – 12:30

Všeobecná čelistní chirurgie

 

MUDr. Voska Pavel

8:30 – 12:30

Všeobecná čelistní chirurgie

Úterý

MUDr. Voska Pavel

8:30 – 12:30

13:30 – 15:00

Všeobecná čelistní chirurgie

Kloubní poradna

Středa

MDDr. Kudrna Lumír
(lichý týden)

9:00 – 11:30
13:00 – 14:00

Čelistní anomálie a všeobecná čelistní chirurgie

 

MUDr. et MDDr. Blecha Jiří
(sudý týden)

9:00 – 11:30
13:00 – 14:00

Všeobecná čelistní chirurgie
Obličejová plastická chirurgie

Čtvrtek

MUDr. Pavel Křížek, CSc.

8:30 – 12:30

Všeobecná čelistní chirurgie

 

MUDr. Němec Ivo

13:00 – 15:00

Plastická chirurgie

 

MUDr. Jiří Borovec

8:30 - 15:00

ortognátní poradna (každý lichý týden)

Pátek

MUDr. et MDDr. Blecha Jiří

9:00 – 11:00

Všeobecná čelistní chirurgie

 

Sestra - ambulance: Štěpánka Vítková
Sestra – ambulantní sálek: Andrea Staňková