CH1 Umístění: budova CH1, vchod CH2, přízemí


Charakteristika kliniky:

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN zajišťuje komplexní vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní chirurgickou péči pro dospělé. Nemocní jsou hospitalizováni na 46 standardních lůžkách a na 18ti lůžkách intenzivní péče. Ambulantní sektor je rozdělen na urgentní část, všeobecnou chirurgii a na odborné poradny - indikační a dispenzarizující. Ročně je zde hospitalizováno kolem 4700 pacientů, ambulantně ošetřeno téměř 22 tisíc případů a počet operací za rok přesahuje lehce 2700 výkonů.


Zaměřujeme se na chirurgickou léčbu onemocnění slinivky břišní, jater, žlučových cest, trávicí trubice a na onkochirurgii. V těchto oblastech patříme k předním akreditovaným pracovištím v ČR se superkonziliární působností pro celou republiku. Rozvíjíme a zavádíme nové postupy v oblasti léčby tumorů jater a pankreatu (dvoufázové resekce, liver-first approach, ireverzibilní elektroporace aj.). Již 10 let úspěšně operujeme metodou miniinvazivní robotické chirurgie.


Spolupráce

Pořádáme společné indikační multidisciplinární semináře, kde spolupracujeme s předními onkology, radiology a gastroenterology. Obdobně participujeme i v pankreatické pracovní skupině a ve skupině nespecifických střevních zánětů (IBD). V péči o naše operanty spolupracujeme úzce s intenzivisty, traumatology, psychology, fyzioterapeuty a nutričními specialisty. Externě spolupracujeme s Oddělením hrudní chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici a s Oddělením cévní chirurgie v Nemocnici na Homolce.

Lékaři naší kliniky řídí multioborovou jednotku intenzivní péče pro chirurgické obory (CHIR – JIP) a významně se podílejí na léčbě polytraumatizovaných pacientů v rámci Traumacentra. Ročně ošetří mezioborová CHIR – JIP téměř 3000 pacientů.


Odborné skupiny

Abychom dosáhli nejlepších výsledků při zachování širokého spektra celé chirurgie, disponuje naše klinika odbornými skupinami, které se specializují na jednotlivé problematiky:

  • cévní
  • endokrinní
  • hepatobiliární
  • idiopatických zánětů střev (IBD)
  • koloproktologickou
  • metabolicko - bariatrickou
  • miniinvazivní
  • onkochirurgickou
  • pankreatickou


Výuka

Střešovická chirurgická klinika je akreditovaným centrem pro výchovu mladých chirurgů a doktorandů a je výzkumným centrem celorepublikového významu. Klinika zajišťuje pregraduální výuku posluchačů 2. LF UK a FVZ UO. Pro vojenské účely zabezpečuje též postgraduální vzdělávání vojenských profesionálů.