Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) zajišťuje zejména specializační, ale i další odborné vzdělávání vojenských lékařů.

Organizační zajištění realizuje Oddělení specializačního vzdělávání, vojenské personalistiky a zabezpečení VZP, které je v podřízenosti náměstka ředitele ÚVN.

V případě zájmu o odbornou praxi (stáž) se zájemci mohou obracet telefonicky či písemně na níže uvedené pověřené osoby:

V případě osobní návštěvy jsou jmenovaní k dispozici v budově F, 2. patro, kancelář č. 230

Odkazy:
Akreditované obory pro specializační vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb.