Domov Vlčí mák - slavnostní otevření 13. února byl slavnostně odhalen za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, ředitele ÚVN prof. Miroslava Zavorala, válečných veteránů a dalších hostů nový název Oddělení sociální péče – Domov vlčí mák.
„Chováme přirozenou a hlubokou úctu k válečným veteránům, kteří za 2. světové války i v novodobých konfliktech bojovali a bojují za principy demokracie. Je naší povinností zajistit jim co nejlepší podmínky, a jsem rád, že tady v ÚVN je o válečné veterány výborně postaráno, že tu nacházejí skutečný domov. V dnešní době máme na sedm set druhoválečných veteránů, novodobých je více než třináct tisíc. Čas letí, a i ti novodobí budou stále častěji potřebovat péči právě takových zařízení, jako je toto ve Střešovicích. Plánujeme společně s ÚVN zahájit rozsáhlou rekonstrukci pavilonu B, program rekonstrukcí a budování nových kapacit pro péči o válečné veterány bude pokračovat i mimo Prahu. Je to naše povinnost odvděčit se za odvahu a statečnost, kterou veteráni ve službě vlasti prokázali,“uvedl ministr obrany.

„Je pro nás ctí poskytovat válečným veteránům maximální péči a jejím prostřednictvím vyjádřit úctu, kterou k nim chováme. Při volbě vhodného názvu pro Oddělení sociální péče bylo naším záměrem, aby vystihl jeho podstatu a ojedinělost. V naprosté většině tu totiž pečujeme na celkem 40 lůžkách o válečné veterány - druhoválečné, ale také o novodobé. Jednou z úvah bylo pojmenovat oddělení po některém z nich. Od té varianty jsme upustili, protože jmen, která by se v názvu měla právem objevit, by bylo mnoho. Zvítězil název Domov Vlčí mák. Obsahuje symbol válečných veteránů uctívající památku všech, kdo nasazovali ve válkečných konfliktech své životy za lepší budoucnost,“ přibližuje ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

Vrchní sestra Domova Vlčí mák Jana Zoufalá dodala několik zajímavých  informací: „Na našem oddělení, které vzniklo v roce 2007, poskytujeme nepřetržitou následnou péči čtyřem desítkám klientů, z naprosté většiny válečných veteránů i jejich partnerů, se  sníženou soběstačností. Naši klienti se neobejdou bez pravidelné pomoci a péče, nejsou soběstační. Snažíme se je vést k soběstačnosti, dochází k nám fyzioterapeuti, za veterány přicházejí dobrovolníci, aby jim zpříjemnili a zpestřili zdejší pobyt. Ročně se uskuteční několik desítek akcí jako je grilování, návštěva zoo, byli jsme také na parníku nebo v botanické zahradě. Pro vaši představu - nejstaršímu našemu klientovi je 97 let, průměrný věk našich klientů přesahuje 92 let.“

 

O Domově Vlčí mák

Poskytuje ubytování, stravu, pracovníci pomáhají klientům při osobní hygieně, pomáhají jim zvládat běžné úkony péče o sebe sama, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, připravují sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, udržení či zlepšení stavu, rehabilitační ošetřování. Klienti také dostávají pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ubytování je v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, případně nadstandardních pokojích s vlastním sociálním vybavením, kde klienti mohou mít vlastní drobné vybavení pokoje (obrázky, fotografie či drobný nábytek), aby měli vytvořené jim blízké domácí prostředí. O válečné veterány pečuje tým zaměstnanců – zdravotně-sociální pracovníci, všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci v sociálních službách, sanitáři pod vedením vrchní sestry 24 hodin denně. Ošetřovatelská péče je zajišťována s cílem dosažení největší možné kvality života klienta a je přizpůsobena individuálním potřebám a zvyklostem (např. ranní vstávání, strava apod.). Pod Domov Vlčí mák patří dva typy sociální péče: Domov se zvláštním režimem, který obdržel od České alzheimerovské společnodsti o.p.s., v dubnu 2015 certifikát Vážka. Domov poskytuje trvalou pobytovou sociální službu klientům starším 65let se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Domov pro seniory poskytuje trvalou pobytovou sociální službu klientům starším 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku či základního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.