Certifikát Vážka

B1 Umístění: budova B1, 3. patro

Domov se zvláštním režimem (dále jen Domov) poskytuje trvalou pobytovou sociální službu klientům nad 65 let věku se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří v důsledku těchto onemocnění mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, vyjma osob závislých na psychotropních látkách a alkoholu. Cílovou skupinou Domova jsou váleční veteráni. Kapacita Domova je 30 lůžek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, případně nadstandardních pokojích s vlastním sociálním vybavením. K ubytování je nutné vzít s sebou věci osobní potřeby a ostatní potřeby v množství, které lze do ubytovacích prostor bez újmy umístit. Vhodné je vybavení pokoje obrázky, fotografiemi či drobným nábytkem připomínající domov. Služby jsou poskytovány klientům 24 hodin denně. O klienty pečuje tým zaměstnanců – sociální pracovníci, všeobecné a praktické sestry, pracovníci v sociálních službách, sanitáři pod vedením vrchní sestry. V průběhu pobytu je především realizována ošetřovatelská péče, aktivizační činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, udržení či zlepšení stávajícího stavu, rehabilitační ošetřování. Stravování je zajištěno podle předem zveřejněného jídelního lístku (je konzultován s nutričním terapeutem). Jídlo je podáváno v jídelně anebo donášeno přímo na pokoj dle přání klienta.

Ošetřující lékař na oddělení dochází obvykle 1 x za 14 dnů, případně častěji, je-li to nutné. V mimopracovní době je lékařská péče zajištěna konziliářem ÚVN Praha. Zhorší-li se zdravotní stav klienta, je zdravotní lékařská péče poskytována lékařem ÚVN, případně je klient překládán na zdravotnické lůžko ÚVN. V takovém případě je rodina klienta vždy informována. Léky jsou podávány v rámci poskytované zdravotní péče zdravotnickým personálem, pokud je toto indikováno ošetřujícím lékařem. Jsou předepisovány na recept a doplatky za léky hradí uživatel.

Péče je zajišťována v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta a je přizpůsobována potřebám klienta s diagnózou demence. Řídí se individuálními zvyklostmi klienta a vychází z individuálních potřeb. Je kladen důraz na dodržování standardů kvality poskytovaných služeb.
Případné dotazy, připomínky či podněty je možné směrovat na vrchní sestru osobně nebo telefonicky. Návštěvy jsou neomezeně.

 

Smlouva, výše úhrady a způsob platby

Pobyt je realizován na základě uzavřené smlouvy mezi klientem (případně jeho zákonným zástupcem) a provozovatelem.

 

Potřebujete poradit?

Vrchní sestra - vedoucí DVM
Bc. Jana Zoufalá +420 973 208 430, 602 873 913
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu
Sociální pracovník DZR
Irena Keernik, DiS. +420 973 208 345, 731 256 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu

 

 

Ke stažení