Paliativní péče je komplexní péče zaměřená na prevenci utrpení a zvyšování kvality života klientů a jejich rodin. Je poskytována klientům s nevyléčitelným onemocněním a klientům v závěru života. Spočívá především v individuálním přístupu ke specifickým potřebám těchto lidí.

Všichni zaměstnanci Domova Vlčí mák jsou v oblasti paliativní péče systematicky vzděláváni a paliativní péče je standardní součástí péče v domově.  Propojujeme jednotlivé odbornosti (zdravotní, sociální, spirituální péči, psychologickou péči, nutriční péči …), snažíme se podporovat klienta i jeho blízké.

Domov spolupracuje s paliatry ÚVN. Podnět lékaři k zavedení do paliativní péče může dát kdokoliv z pečujících, včetně blízkých osob. V Domově funguje paliativní tým, který na svých pravidelných setkáních reflektuje zkušenosti s poskytováním péče.

 

Plánování budoucí péče

Můžeme vám pomoci se zaznamenáním vašich přání a představ o tom, jakou péči byste si do budoucna přáli a čemu byste se naopak rádi vyhnuli. Mnoho lidí o těchto věcech přemýšlí, ale nikomu o svých přáních neřeknou. V situaci, kdy je třeba udělat nějaké rychlé a důležité rozhodnutí o zdravotní péči, pak mohou být blízcí nebo zdravotníci postaveni před těžkou volbu, kdy si nejsou jisti, co by si daný člověk sám přál, a ne vždy je možné tyto informace získat přímo od něj.

Budete-li si přát naplánovat vaši budoucí péči, obraťte se na sociální pracovníky Domova Vlčí mák.

 

Dříve vyslovená přání

Každý člověk může rozhodnout, co si přeje nebo nepřeje v případě, že by jednoho dne potřeboval péči a již by nebyl schopen se sám vyjádřit a rozhodovat.

Institut Dříve vysloveného přání je upraven §36 zákona č. 372/2011, o zdravotních službách.

Využijte této možnosti a obraťte se na svého lékaře.