V červnu 2021 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise ČR. ÚVN splnila beze zbytku kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle Národních akreditačních standardů. Získala tak na tři roky akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Její platnost je do června 2024.

 

 

 
Nezávislá odborná komise sledovala dodržování standardů

Komise v průběhu akreditačního šetření prověřovala v ÚVN dodržování standardů rozčleněných do třinácti okruhů standardů:

 • Resortní bezpečnostní cíle
 • Práva pacientů a jejich edukace
 • Dostupnost a kontinuita péče
 • Diagnostická péče
 • Terapeutická péče
 • Anesteziologická a chirurgická péče
 • Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 • Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 • Řízení a správa
 • Řízení kvality a bezpečí
 • Bezpečí prostředí
 • Informace a komunikace
 • Řízení lidských zdrojů


Komise posuzovala proces řízení ÚVN s ohledem na řízení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, provedla revizi vnitřních dokumentů a předpisů, zejména se pak soustředila na jejich dodržování.
 
Stopař
Komise vyhodnocovala celý proces zajištění kvality péče a bezpečí pacienta při poskytování zdravotní péče. Významnou roli hrálo využití metody Stopař. Po dobu šetření bylo prověřeno vedení dokumentace celého procesu poskytování zdravotní péče zvoleného pacienta, zajištění bezpečného systému zásobování léky, snižování rizika nemocniční nákazy, zajištění fyzického bezpečí (pády, požár, poškození zdravotnickou technikou), snižování rizika vzniku mimořádných událostí, dodržování práv pacientů, dokonalá ochrana důvěrných dat o pacientech, zajištění návaznosti zdravotní péče (práce s informacemi).

Spojená akreditační komise ČR (SAK ČR)

Spojená akreditační komise České republiky je akreditační orgán národní. Postup pro akreditaci podle SAK ČR je velmi podobný jako pro JCI. Více o SAK www.sakcr.cz