V současné době je úroveň kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče v ÚVN posuzována externě.
Spojená akreditační komise, o.p.s. je oprávněným hodnotitelem kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Laboratorní služby jsou externě posuzovány oprávněnými institucemi ČIA - Úsek centrálních laboratoří ÚVN a Oddělení patologie a NASKL - VÚSL.