F1 Umístění: vchod F1, 1. patro

Oddělení řízení kvality zdravotní péče koordinuje proces kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů ÚVN.

 • Zajišťuje sběr dat a jejich pravidelnou analýzu za účelem hodnocení kvality poskytované péče

 • Sleduje a analyzuje výskyt nežádoucích událostí v průběhu poskytování péče

  V roce 2017 bylo nahlášeno celkem 609 nežádoucích událostí. Více než polovina všech hlášení upozorňovala na pád pacienta. Závažné nežádoucí události byly analyzovány systémem kořenové analýzy, tj. zjišťováním příčin výskytu těchto událostí, včetně identifikace všech souvisejících rizik. Na základě této analýzy byla navrhována nápravná opatření vedoucí k eliminaci výskytu závažných nežádoucích událostí.

 • Koordinuje pravidelné šetření průzkumu spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů


  Hospitalizovaní pacienti

  Osmá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ  se uskutečnila v ÚVN  od konce září do začátku listopadu roku 2017. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

  Ústřední vojenská nemocnice byla první nemocnicí v ČR, která tento projekt realizovala na všech svých odděleních, a po celých deset let dosahuje významné nadstandardní výsledky.  Ambulantní pacienti
  Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů je zjišťován prostřednictvím anonymních dotazníkových šetření. Ambulantní pacienti mohou své zkušenosti se službami poskytovanými v ambulanci vyjádřit vyplněním dotazníku, který je k dispozici v tištěné podobě v čekárnách nebo na webových stránkách nemocnice. Schránky na vyplněné dotazníky jsou umístěny v každé ambulanci. Výsledky dotazníkového šetření slouží jako zdroj informací o spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče a jsou využívány pro její další zlepšení.

 • Podílí se na koordinaci procesu poskytování zdravotních služeb v souladu s rezortními bezpečnostními cíli za účelem zvýšení bezpečí pacientů

 • Sleduje kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím plánované kontrolní a auditní činnosti
  V roce 2017 byly realizovány pravidelné audity Oddělení farmakologistiky, zaměřené na distribuci a skladování léčiv. Nedílnou součástí auditní činnosti jsou hodnocení ošetřovatelské a lékařské činnosti, zaměřená na vedení zdravotnické dokumentace, ordinaci a podávání léčiv, dodržování hygienických bariérových režimů a zajištění bezpečného prostředí.

 

Ke stažení:

pdf Program rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů (275 KB)