F1 Umístění: vchod F1, 1. patro

 

Oddělení řízení kvality zdravotní péče koordinuje proces kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů ÚVN.

  • Podílí se na koordinaci procesu poskytování zdravotních služeb v souladu s rezortními bezpečnostními cíli za účelem zvýšení bezpečí pacientů
  • Sleduje kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím plánované kontrolní a auditní činnosti
    Nedílnou součástí auditní činnosti jsou hodnocení ošetřovatelské a lékařské činnosti, zaměřená na vedení zdravotnické dokumentace, ordinaci a podávání léčiv, dodržování hygienických bariérových režimů a zajištění bezpečného prostředí.
  • Sleduje a analyzuje výskyt nežádoucích událostí v průběhu poskytování péče
  • Zajišťuje sběr dat a jejich pravidelnou analýzu za účelem hodnocení kvality poskytované péče
  • Koordinuje pravidelné šetření průzkumu spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů

 

Hospitalizovaní pacienti

V šetření Kvalita očima pacientů potvrdila ÚVN v roce 2020 nejvyšší rating A+ a splnila podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech sledovaných kategoriích (lůžková zdravotnická zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení). Respekt, ohled, úcta a pokračování péče po propuštění z hospitalizace, to jsou hodnoty, kterých si mimo jiné pacienti nejvýše cení na péči ÚVN.

 Ambulantní pacienti

Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů je zjišťován prostřednictvím anonymních dotazníkových šetření. Ambulantní pacienti mohou své zkušenosti se službami poskytovanými v ambulanci vyjádřit vyplněním dotazníku, který je k dispozici v tištěné podobě v čekárnách nebo na webových stránkách nemocnice. Schránky na vyplněné dotazníky jsou umístěny v každé ambulanci. Výsledky dotazníkového šetření slouží jako zdroj informací o spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče a jsou využívány pro její další zlepšení.

 

Ke stažení: 

pdf Program rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů (344 KB)