F1 Umístění: vchod F1, 1. patro

 

Oddělení řízení kvality zdravotní péče koordinuje proces kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů ÚVN.

 • Zajišťuje sběr dat a jejich pravidelnou analýzu za účelem hodnocení kvality poskytované péče

 • Sleduje a analyzuje výskyt nežádoucích událostí v průběhu poskytování péče

 • Koordinuje pravidelné šetření průzkumu spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů


  Hospitalizovaní pacienti

  Osmá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ  se uskutečnila v ÚVN  od konce září do začátku listopadu roku 2017. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

  Ústřední vojenská nemocnice byla první nemocnicí v ČR, která tento projekt realizovala na všech svých odděleních, a po celých deset let dosahuje významné nadstandardní výsledky.  Ambulantní pacienti
  Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů je zjišťován prostřednictvím anonymních dotazníkových šetření. Ambulantní pacienti mohou své zkušenosti se službami poskytovanými v ambulanci vyjádřit vyplněním dotazníku, který je k dispozici v tištěné podobě v čekárnách nebo na webových stránkách nemocnice. Schránky na vyplněné dotazníky jsou umístěny v každé ambulanci. Výsledky dotazníkového šetření slouží jako zdroj informací o spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče a jsou využívány pro její další zlepšení.

 • Podílí se na koordinaci procesu poskytování zdravotních služeb v souladu s rezortními bezpečnostními cíli za účelem zvýšení bezpečí pacientů

 • Sleduje kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím plánované kontrolní a auditní činnosti
  Nedílnou součástí auditní činnosti jsou hodnocení ošetřovatelské a lékařské činnosti, zaměřená na vedení zdravotnické dokumentace, ordinaci a podávání léčiv, dodržování hygienických bariérových režimů a zajištění bezpečného prostředí.

 

Ke stažení:

pdf Program rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů (275 KB)