Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha se stala první nemocnicí ve střední a východní Evropě, která získala v roce 2004 statut mezinárodní akreditované nemocnice Joint Commission International (JCI).

 

Koncem roku 2007 ÚVN úspěšně prošla druhým akreditačním šetřením Joint Commission International (JCI) a znovu po třech letech obhájila mezinárodní akreditaci a upevnila si tak vedoucí postavení v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR.

 

JCI je celosvětově působící organizace se sídlem v Chicagu s více než stoletou tradicí, která je zaměřena na akreditaci zdravotnických zařízení. Její akreditační systém je založen na souboru 331 akreditačních standardů, které odpovídají všem důležitým činnostem zdravotnického zařízení. Standardy postihují oblast bezprostřední péče o pacienty:

 • Dostupnost a kontinuitu péče
 • Práva pacientů a jejich blízkých
 • Diagnostickou péči
 • Terapeutickou péči
 • Anesteziologickou a chirurgickou péči
 • Skladování, předepisování a podávání léčiv
 • Edukaci pacientů a jejich blízkých
 • Kvalitu péče a bezpečí pacientů
 • Prevenci a kontrolu nemocničních infekcí
 • Řízení a vedení nemocnice
 • Zajištění bezpečnosti nemocničního prostředí
 • Kvalifikace a vzdělávání personálu
 • Řízení informací a komunikace