Toxikologická laboratoř, Vojenský ústav soudního lékařství (VÚSL) ÚVN

Výše uvedená laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Certifikát NASKL

Dne 12. 4. 2022 Toxikologická laboratoř VÚSL úspěšně prokázala plnění požadavků akreditace Auditu R3 dle NASKL. Předmětem audituI je sjednocená řízená dokumentace, validace a verifikace laboratorních metod dle doporučení odborné společnosti

 

 

Certifikát NASKL

Dne 13. 6. 2012 Toxikologická laboratoř VÚSL úspěšně prokázala plnění požadavků akreditace Auditu I dle NASKL. Předmětem  Auditu I je sjednocená řízená dokumentace, validace a verifikace laboratorních metod dle doporučení odborné společnosti.