Radiodiagnostické oddělení ÚVN dne 24. 10. 2019 obdrželo potvrzení o provedení auditu společností OLE audity s.r.o., která provádí na základě oprávnění od MZ ČR externí klinické audity v radiodiagnostice, včetně intervenční radiologie a kardiologie podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření, v souladu s pravidly procesu hodnocení.

Platnost potvrzení je na 5 let.