Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha splnila v prosinci roku 2023 požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2016 společnosti LL-C (Certification) pro předmět činností Čištění, mytí a sterilizace fyzikálními a chemickými metodami (centrální sterilizace), včetně přísálových sterilizací  (OCOS).

ISO 13485 je norma speciálně navržena pro potřeby činností a služeb týkajících se zdravotnických prostředků, zaměřuje se na procesní systém řízení jakosti a na účely splnění regulujících předpisů.

Platnost certifikátu je 28. 12. 2026.