Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha dne 14. 12. 2020 splnila požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2016 společnosti LL-C (Certification) pro předmět činností Čištění, mytí a sterilizace fyzikálními a chemickými metodami (centrální sterilizace), včetně přísálových sterilizací  (OCOS ).

ISO 13485 je norma speciálně navržena pro potřeby činností a služeb týkajících se zdravotnických prostředků, zaměřuje se na procesní systém řízení jakosti a na účely splnění regulujících předpisů.

Platnost certifikátu je 28. 12. 2023.