CH1 Umístění: budova CH2, 1. patro u centrálních operačních sálů

 

Provozní doba: po - pá 8.30 - 17.00 hodin
 

 

Dospávací pokoj s kapacitou 10 monitorovacích míst zajišťuje bezprostřední krátkodobou pooperační péči o pacienty po výkonech v celkové i regionální anestezii. Slouží k zotavení a stabilizaci pacientů, jejichž stav nevyžaduje po výkonu specializovanou péči na oborových jednotkách intenzivní péče nebo na lůžkovém resuscitačním oddělení.

Po převozu z operačního sálu jsou pacienti na dospávacím pokoji v péči erudovaného personálu KARIM trvale monitorováni, dle ordinací je poskytována léčba v návaznosti na provedený operační výkon. Nedílnou a důležitou součástí péče na dospávacím pokoji je léčba pooperační bolesti. V případě potřeby jsou zde prováděna indikovaná vyšetření, včetně konziliárních. Na dospávacích pokojích je pečováno o více než 4 tisíce pacientů ročně.