Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Název výkonu Cena bez DPH v Kč DPH 15% Cena s DPH v Kč
řidič osobního vozidla 1 043,00 157,00 1 200,00
řidič osobního vozidla - vybodovaný 1 782,00 268,00 2 050,00
řidič nákladní dopravy 1 782,00 268,00 2 050,00
řidič autobusu 1 826,00 274,00 2 100,00
přeprava nebezpečných látek 1 826,00 274,00 2 100,00
právo přednosti v jízdě 1 826,00 274,00 2 100,00
učitel autoškoly 1 826,00 274,00 2 100,00
řidič taxi služby 1 826,00 274,00 2 100,00